Motion 117: Låt svenska folket bli delaktiga i ödesfrågorna, mha SVT

MOTION 117: Låt svenska folket bli delaktiga i ödesfrågorna, mha SVT
Vi vill att klimatriksdagen skall framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda, deras ansvar för att förmedla till medborgarna vilka ödesfrågorna är och vilka överväganden som är möjliga i valet av framtid. Detta bör ske som folkbildning med hjälp av SVT.

På 70-talet inför folkomröstningen om kärnkraft, gjordes en massiv folkbildningsinsats genom SVT. Det var en mängd debatter och rena kunskapsprogram som penetrerade konsekvenserna av olika val som kunde göras. Nu står Sverige och världen inför delvis nya problem av minst samma ödestyngd. Det gäller vår framtida energiförsörjning (peak oil), instabiliteten i vårt ekonomiska system och växthuseffekten med dess allvarliga påverkan på klimatet. Med tanke på dessa frågors dignitet är det förvånande hur lite som sägs om de konsekvenser som de kan ge upphov till. En omfattande debatt borde äga rum, som nu delvis uteblir, pga den politiska agenda som läggs av ett litet antal personer, t.ex. inför ett val. Detta är djupt allvarligt ur demokratisynpunkt. Förändringar som borde äga rum, utgående från en allsidig och upplyst opion, äger inte rum i den utsträckning som våra barn och barnbarns framtid förtjänar.

Vi föreslår därför att Sveriges riksdag och regering, tar SVT till hjälp för att kommunicera dessa frågor, som en bred folkbildningsinsats. Det är bara genom den breda exponeringen som klokast möjliga beslut kan tas, utan bindningar till de partipolitiska och andra hänsyn, som råder idag. Först då kan vi närma oss begreppet demokrati, inte bara på papperet, utan i reell verklighet.

Ytterligare tankar som berör innehållet i denna motion finns i ett brev, som har skickats till medlemmar i regeringen, inklusive statsministern, samt till näringsutskottets resp miljö- och jordbruksutskottets medlemmar.
Länk till brevet

Författare: Olov Fahlander

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *