Motion 118: Motion om ett starkt svenskt agerande i EU för att minska koldioxidutsläppen

MOTION 118: Motion om ett starkt svenskt agerande i EU för att minska koldioxidutsläppen
 

Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda att de i Sveriges riksdag enas över partigränserna om att samlat driva en kraftfull politik i EU för att radikalt höja takten i att minska koldioxidsutsläppen inom EU.

Sverige har varit pådrivande i EU vad det gäller denna politik men man har inte alltid haft en enig linje. Det handlar om att reformera eller slopa det nu havererade systemet med utsläppsrättigheter samt om att införa/höja koldioxidskatter. Handeln med utsläppsrättigheter inom EU har helt misslyckats och måste snarast reformeras eller slopas till förmån för ett fungerande system. I dagsläget ligger utsläppsrättigheter för nedlagda företag kvar på marknaden och dumpar priserna. Det kan t ex löna sig att driva kraftverk på kol framför den betydligt mindre skadliga naturgasen för att inte tala om att incitament till helt fossilfri energiproduktion då saknas. Inom EU måste även arbetet med att införa nya och samordna befintliga koldioxidskatter fortsätta och ha starka och eniga pådrivare.

Författare: Folk och Frö i Kalmar
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *