Motion 119: Svenskarnas koldioxidutsläpp via konsumtion ska bli officiell statistik

Motion 119 har arbetats samman med motion104 till motion 312

 

MOTION 119: Svenskarnas koldioxidutsläpp via konsumtion ska bli officiell statistik
Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda
att det i Sveriges offentliga statistik över koldioxidutsläppen även ska redovisas
hur stora koldioxidutsläpp som den svenska konsumtionen orsakar. Knutet till
denna statistik ska det ges tydliga anvisningar om hur den enskilde konsumenten
kan minskar sina totala utsläpp.

Det läggs ett betydande ansvar på den enskilde att minska sin klimatpåverkan. Det
är inte möjligt att lösa klimatkrisen bara genom enskilda människors ageranden,
men samtidigt är det viktigt att enskilda individer verkligen gör det de kan för att
minska sina koldioxidutsläpp. För att de ska ha möjlighet att positivt förändra sitt
beteende måste de vara välinformerade om sin påverkan på klimatet och vad de kan
göra för att minska den. Under en 20-årsperiod har den enskilde svenskens
koldioxidutsläpp ökat med ca 15 % och samtidigt har andelen av utsläppen som
sker i utlandet gått från 45 % till 65 %. När detta förhållande inte framkommer i
Sveriges officiella statistik kan svenska konsumenter invaggas i en falsk trygghet
vad det gäller vår samlade påverkan på klimatet och inte få tillräckligt incitament
till att förändra sitt beteende.

Författare: Folk och Frö i Kalmar
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *