Motion 120: Fortbildning för Sveriges folkvalda om klimatfrågan i ett etiskt perspektiv

Motion 120 har arbetats samman med motion 65 till motion 313

 

MOTION 120: Fortbildning för Sveriges folkvalda om klimatfrågan i ett etiskt perspektiv
Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda
att de beslutar att skapa en fortbildning riktad till dem själva med ämnesrubriken
”Klimatpolitiken i ett etiskt perspektiv”.

Människan har starka försvarsmekanismer. Dessa gör sig gällande när vi ska
bedöma den information vi får runt klimatfrågor och i hög utsträckning när vi
rationaliserar vårt eget handlande. Det gäller politiker såväl som oss andra. Men vi
vill förhoppningsvis se oss som etiskt handlande individer och vi kräver att våra
politiker klarar att handla på en etiskt försvarbar nivå.

Filosofie doktorn i psykologi med miljöpsykologi som specialitet, Billy Larsson,
har i flera artiklar framhållit nödvändigheten av att se klimatpolitiken i ett etiskt
perspektiv, där vi även sätter den i relation till resurs- och fördelningsfrågor i ett
globalt perspektiv, Som referens ges en debattartikel på SvD:s Brännpunkt:
”Klimatet är ytterst en etisk fråga”.
Billy Larsson är även initiativtagare till nätverket Radikalisera klimatpolitiken nu.

Författare: Folk och Frö i Kalmar
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *