Motion 120: Fortbildning för Sveriges folkvalda om klimatfrågan i ett etiskt perspektiv