Motion 122: Begränsa flygtrafiken

Motion 122 har arbetats samman med motionerna 74 och 151 till motion 306

 

 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att besluta om åtgärder för att begränsa flygets idag mycket gynnade ställning som transportmedel.

Flyget står idag, enligt officiell statistik, för fyra procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige. Det kan synas vara en liten andel, men den beräknas öka snabbt. Globalt har antalet flygpassagerare ökat från en halv miljard till tre miljarder de senaste 30 åren, och en fortsatt ökning förutspås till omkring sju miljarder om 15 år. Den viktigaste orsaken är att flyget blir allt billigare, biljettpriserna har sedan 1990 minskat med drygt 40 procent.
Vi vet också att utsläppen omräknade per person är upp till 100 högre på en flygresa jämfört med till exempel tåg. Det borde därför vara logiskt, ur klimatsynpunkt att gynna andra trafikslag än flyg.

Men idag är det precis tvärtom; flyget är befriat från energiskatter och deltar inte heller i den internationella handeln med utsläppsrätter (som i och för sig har havererat). Jag föreslår därför att klimatriskdagen verkar för:
… att flyget belastas med energiskatt precis som andra trafikslag.
… att en extra klimatskatt också läggs på flyget på grund av dess oproportionerligt stora utsläpp, räknat per passagerarkilometer.
… att tillståndsgivning för kortare inrikes flygresor (kortare än 500 kilometer) kraftigt begränsas med sikte på att de helt ska utgå. Detta förutsätts ske parallellt med en rejäl upprustning av tågen.

Författare: Anika Agebjörn
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *