Motion 125:Utbildning om klimatförändringens effekter på människors hälsa för all hälso- och sjukvårdspersonal