Motion 125:Utbildning om klimatförändringens effekter på människors hälsa för all hälso- och sjukvårdspersonal

MOTION 125: Utbildning om klimatförändringens effekter på människors hälsa för all hälso- och sjukvårdspersonal
Vi vill att klimatriksdagen skall framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att kunskaper om klimatförändringarnas hälsoeffekter måste ingå i utbildningen för all hälso- och sjukvårdspersonal.

British Medical Journal, en ansedd medicinsk tidskrift, har påtalat att klimatförändringen är 2000-talets största hälsofråga. Klimatförändringarna kommer att direkt och indirekt påverka människors hälsa även i Sverige. Detta kan ske bland annat genom extrema väderhändelser som värmeböljor, översvämningar eller våldsamma stormar med personskador. Vi vet att dödstalen ökar vid värmeböljor, särskilt hos hjärt- och lungsjuka och äldre personer. Översvämningar kan påverka sjukvårdens infrastruktur, tillgången till rent dricksvatten och avloppsrening, och de kan även påverka smittspridning. I Sverige ser vi hur tendenser till varmare somrar och mildare vintrar ökat antalet fall av fästingburna infektionssjukdomar och vissa infektioner som sammanhänger med ökad temperatur i badvattnet. Infektionssjukdomar som idag inte finns i Sverige kan vid varmare klimat spridas också till vårt land.

Utbildning av hälso- och sjukvårdspersonalen i klimatförändringen och dess hälsoeffekter är viktig av följande skäl:
…Hälso- och sjukvårdspersonalen måste ha kunskap om riskerna för att kunna ge patienterna adekvat behandling och information.
…Kunskap om riskerna med klimatförändringen är nödvändig för att kunna planera sjukvårdens infrastruktur på ett uthålligt sätt.
…Utbildning och kunskap är nödvändigt för att underlätta fortsatt forskning om klimatförändringens hälsoeffekter och för att bistå beslutsfattare i planeringen av framtidens uthålliga samhällen.

Författare: Margareta Falk Hogstedt och Anne von Heideman (Läkare för Miljön)
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 125:Utbildning om klimatförändringens effekter på människors hälsa för all hälso- och sjukvårdspersonal

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *