Motion 126: Prioritera förnybart i elnätet

MOTION 126: Prioritera förnybart i elnätet
 

Vi vill att klimatriksdagen till Sveriges folkvalda ska framföra vikten av att ändra ellagen till förmån för förnybar el. Ellagens paragrafer behöver ändras så att förnybara energikällor prioriteras och uppmuntras. Lagen bör i framtiden särbehandla förnybar fossilfri el genom att ge den en gynnad ställning.

Exempel: I Tyskland, Danmark och Österrike prioriteras förnybar el i elnätet. I Sverige är förnybar energi inte prioriterad. Villkor och avgifter för användning av nätet ska vara icke diskriminerande (kap 1§5 och kap 4§1, 2, ellagen). Det innebär i klartext att medan el från förnybart i t.ex. Tyskland ska prioriteras av nätoperatören vid inköp och överföring, så har förnybart i Sverige inget sådant företräde. I Sverige måste också den som bygger en anläggning för förnybart, t.ex. bygger vindkraftverk, själv stå för hela kostnaden för anslutningarna, som dragning av ledningar, uppförandet av transformatorstation mm. Nätbolaget kan sedan ändå ta ut höga nätavgifter för att elen ska nå konsumenten, avgifter som sedan kan användas till att gynna fossil energi och kärnkraft.

 

Författare: Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Göteborg
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *