Motion 128: Ta fram en nationell strategi för hållbar konsumtion och produktion av mat

MOTION 128:: Ta fram en nationell strategi för hållbar konsumtion och produktion av mat
 

Världsnaturfonden WWF vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att:

– Vi vill att de beslutar om en lokal, regional och nationell matstrategi som gör det möjligt för bönder/producenter, konsumenter och övriga marknadsaktörer inom livsmedelssektorn att agera för en rättvis, hälsosam och hållbar produktion och konsumtion av mat. En matstrategi med tydliga mål och metoder. Strategin bör tas fram i bred politisk samverkan och med myndigheter som hanterar konsumentfrågor, miljö, vatten/hav, jordbruk, livsmedel, landsbygds- och näringslivsutveckling. Lika viktiga är forskare, miljöorganisationer, näringsliv, livsmedelsproducenter och konsumenter.

– Vi vill att Sveriges folkvalda ska utveckla mål och metoder som gör det möjligt för aktörer inom offentlig upphandling att bidra till en hållbar konsumtion av livsmedel och få stöd att premiera kvalitet före lågprisalternativ med hög belastning på miljön, där kostnaderna för kvalitet vägs upp av kloka sätt att tillaga och hantera maten.

– Vi vill att matstrategin lyfts fram i Färdplan 2050 och i Konsumentverkets nya plattform för konsumentinformation, och vi vill se tydliga informationskampanjer där hållbara matval står i centrum. Vi vill att beslutsfattare tar ansvar för att hållbar och hälsosam mat för alla behöver drivas över tid oberoende av externa faktorer som konjunkturläge och kortsiktiga opinionssvängningar.

De viktigaste utmaningarna för att minska våra ekologiska fotavtryck är att ställa om till en hållbar produktion och konsumtion av energi och mat. Samtidigt kommer matproduktionen behöva öka med 60 procent samt fördelas rättvist för att försörja jordens växande befolkning. En hållbar resursanvändning är helt avgörande för att minska klimateffekten och bevara biologisk mångfald och ekosystem. Att halvera vår köttkonsumtion och minimera matsvinnet i alla led i kedjan från jord till bord är viktiga åtgärder som också har positiva effekter på både samhälls- och hushållsekonomin.

Författare: Världsnaturfonden WWF genom Anna Richert
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 128: Ta fram en nationell strategi för hållbar konsumtion och produktion av mat

  1. Birgitta Granholm

    Kloka ord, men de spänner över väldigt mycket. Kan man koncentrera sig till 2 st. Att-satser: stycke 2: ”Vi vill att Sveriges folkvalda..” och fortsätta in på stycke 3 t.o.m. ”centrum”. Det fjärde stycket kan vara en introduktion och resten strykas.
    Nu minns jag: man får inte ändra i motionerna. Då är den här kanske tveksam…

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *