Motion 129: Solenergianpassning vid nyproduktion av byggnader

MOTION 129: Solenergianpassning vid nyproduktion av byggnader
 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda att införa krav på solenergianpassning vid
all nyproduktion av bostäder och andra byggnader.

Solenergi är en oändlig resurs och med smart byggande kan man förbereda för utnyttjande i betydligt högre
grad än idag. Om det införs krav på att nya byggnader ska, då det är möjligt, riktas mot solen ger det en
betydande ökning av möjligheterna för att utnyttja solenergi på både kort och lång sikt.

En stor brist vid omställning från andra energislag till solenergi är att tidigare producerad bebyggelse inte
byggts med hänsyn till att utnyttja solenergin. Detta får följden att många hus inte lämpar sig för
installation av solenergi fast det hade varit fullt möjligt om huset hade placerats på en något annorlunda
plats eller annan vinkel. För att undvika detta i framtiden bör krav införas att vid ny bebyggelse skall
myndigheten vid bygglovsansökan ta hänsyn till och försöka påverka byggnadens placering för att
möjliggöra framtida solenergiinstallation.

Vid produktion av ett större antal fastigheter bör det finnas krav att en viss andel av bostäderna placeras i
fördelaktig vinkel mot solen för att de skall vara maximalt lämpade för sådan installation.
Vid nyproduktion skall byggherren vid exponering av husen behöva deklarera i vilken grad husen lämpar
sig för solenergiinstallation vilket kommer att leda till en större efterfrågan på dessa hus.
Vid försäljning av fastigheter finns krav på energideklaration. Denna kan kompletteras med uppgifter om
byggnadens lämplighet för installation av solenergi på tak.

Författare: Bengt Ragnemalm
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *