Motion 130: Urinseparation i tätorter

MOTION 130: Urinseparation i tätorter
 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda att skapa möjligheter till att urinseparera i
stor skala i tätorter.

Kväve är en viktig naturresurs som tas om hand dåligt i samhället och som istället leder till övergödning av
vattendrag. Om kvävet kunde utnyttjas skulle behovet av klimatbelastande konstgödsel kunna minskas betydligt.

En stor andel kväve försvinner via bostäders och arbetsplatsers toaletter eftersom urinen leds till
reningsverket där det blandas med andra ämnen som gör kvävet till stor del oanvändbart för odlingsändamål.
Om det vore möjligt att ta tillvara urin genom urinseparation i stor skala skulle en mycket stor del av
dessa problem försvinna. Det gäller speciellt de områden i Sverige där det finns odlingsareal i
angränsning till tätorterna men även om det inte gör det är det möjligt att kvävet kan tas tillvara genom
förädling som gör längre transport mer lönsamt.

Det finns många system för urinseparation i mindre skala men troligen inga i stor skala i tätort. Om Sverige
kunde lyckas med att införa detta inte bara för villor i glesbygd utan även i tätort för både villor och en stor
andel hyresbostäder och arbetsplatser skulle Sverige bli ett föregångsland inom området samtidigt som det
ger oss ett mer självförsörjande samhälle och minskade problem med övergödning av vattendragen.

Författare: Bengt Ragnemalm
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

3 tankar kring ”Motion 130: Urinseparation i tätorter

  1. Bengt Randers

    Varför stanna vi urin, hela fosforcykeln måste även slutas, då Peak Fosfor ligger nära eller har redan inträffat. Detta är nog viktigare då Fosfor är livsviktigt. Liebig’s lag är relevant här.

    Svara
  2. Svante Bodin

    Vad är klimatrelevansen av detta förslag. Behöver utvecklas hur detta begränsar den globala uppvärmningen

    Svara

Lämna ett svar till Bengt Randers Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *