Motion 131: Utökad produktgaranti

MOTION 131: Utökad produktgaranti
 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att införa en tvingande
utökad produktgaranti.

Produkter produceras idag ofta med orimligt låg kvalitet och livslängd för att kunna pressa priset så lågt
som möjligt. Detta har flera nackdelar för både miljön och konsumenten. Eftersom det lönar sig att kasta
och köpa nytt förbrukas råvaror i högre grad än vad annars vore fallet och ekonomiskt svaga lockas till att
köpa produkter som för konsumenten inte är lönsamma i längden. Med ett krav på producenten i form av en
tillverkargaranti skulle kvalitén ökas och därmed produkternas livslängd. En ökad livslängd på produkterna
leder till mindre miljö och klimatbelastning.

I Sverige finns det idag en konsumentköpslag som ger konsumenten ett visst skydd men skyddet är svagt
efter 2 år och kraven ställs mot försäljaren, inte tillverkaren. Genom att ställa utöka skyddet till ett
fullvärdigt garantiskydd och dessutom ställa kravet mot tillverkaren eller en så tidig part som möjligt i
producentkedjan skulle konsumentens rätt stärkas kraftigt och med det direkta syftet att det ska vara
lönsamt att sälja produkter av en hög kvalitet och livslängd i Sverige. Det kan dessutom leda till fler
arbetstillfällen då det blir lönsammare att reparera än att köpa nytt. Fler produkter som repareras leder till
minskat utnyttjande av naturresurser och det kan dessutom leda till att en större del av konsumtionen sker
inom landet och till mindre transporter.

Produktgarantin bör utökas till att gälla i minst 3, helst 5 år. Den exakta tiden kan behöva variera något
beroende på typ av produkt.

Författare: Bengt Ragnemalm
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 131: Utökad produktgaranti

  1. Olov Fahlander

    Ett sätt att lösa det här, är att införa generell leasing, istället för köp. Då ligger det plötsligt i producenternas intresse att det ska hålla. Det är inte ägandet som är väsentligt, utan brukandet.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *