Motion 134: Ställa om helt till ekologiskt jordbruk

MOTION 134: Ställa om helt till ekologiskt jordbruk

Jag yrkar att klimatriksdagen ställer sig bakom följande attsatser

1. att riksdagen beslutar att hela jordbruket inom en viss rimlig övergångsperiod, t.ex. 10 år, helt ska gå över till ekologisk odling.
2. att motsvarande krav ställs på import av livsmedel, så jordbrukskemikalier, som förbjudits i Sverige, inte får ha använts på importerade produkter.
3. att de styrande ser till att de ekonomiska villkoren blir rimliga både för bönder och konsumenter vid en sådan omställning av jordbruket.
4. att praktisk utbildning i ekologisk odling på betald arbetstid ordnas både för bönder och sådana som vill ägna sig åt lantbruk.
5. att spekulation i markpriser hindras bl.a. genom att innehav av jordbruksmark kopplas till brukarplikt och att skogsbolag förbjuds att köpa jordbruksmark.
6. att upphöra med import av proteinrikt djurfoder av typ fiskmjöl och sojabönor.
7. att Sverige åter ska kunna vara självförsörjande på livsmedel och ha beredskapslager som räcker åtminstone ett par år.

I ett åtgärdspaket för rättvis klimatomställning krävs omställning både av jordbruk, trafik, energi, bostäder, industrin. Politiker har ibland uppmanat enskilda att ta sitt ansvar och köpa ekologisk mat. Det blir ett hån mot de fattiga, som inte har råd med ekologisk mat, som ju oftast är dyrare, särskilt med tanke på att samma politiker har försämrat villkoren för arbetslösa och sjukskrivna. De politiker som tar klimathotet på allvar måste besluta om total omställning av hela jordbruket till ekologiskt inom rimlig övergångstid, t.ex. 10 år, och besluta om allt som hör till såsom motsvarande krav för import och ordna så att det blir ekonomiskt rimligt både för bönder och för konsumenter. Köttkonsumtionen behöver minska, speciellt orimligt är det med sojabönor o.dyl. från fjärran länder som djurfoder.

Författare: Stig Broqvist
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

5 tankar kring ”Motion 134: Ställa om helt till ekologiskt jordbruk

 1. Bo G Eriksson

  Det är antagligen självklart för dig, men kan du utveckla hur detta förslag bidrar till en bättre miljö och i vilka avseenden?

  Svara
 2. Stig Broqvist

  Hej! Jag har inte förrän nu observerat att jag fått en kommentar. Ekologisk odling ger betydligt mindre utsläpp av växthusgaser på flera sätt. Konstgödsel men även kemiska bekämpningsmedel är mycket energikrävande och de används inte i ekologiskt jordbruk. Genom mer självförsörjning minskar transporterna, som också drar mycket energi. Kött särskilt från idisslare ger mycket metangasutsläpp, som är en betydligt mer aggressiv växthusgas än koldioxid. Dessutom förbrukar köttproduktion avsevärt mer resurser än vegetabilisk matproduktion. Utöver växthuseffekten, så har ekologi odling andra fördelar såsom mindre läckage av närsalter till vattendrag och i förlängningen till Östersjön och andra hav och stopp för spridning av en massa gifter (biocider). Jag skulle naturligtvis kunna förklara mer i detalj och hur de olika kraven i motionen behövs för att omställningen ska fungera. Jag hade också kunnat peka på flera andra åtgärder som behövs som komplettering, men motionen skulle inte bli för lång. Jag vet inte om dessa förklaringar räcker eller om jag behöver förklara mer?
  Stig Broqvist

  Svara
 3. Lars Svensson

  Rena utopier. Som aktiv bonde har jag sett för mycket av ekologiska odlingar, som förskräcker.
  När hägrande EU-stöd lockar till omställning, misslyckas många. Det finns några som är kunniga
  och har en lämplig odlingsmark,som lyckas. Men tro inte att all mark passar.

  Svara
 4. Stig Broqvist

  Dagens utopier är morgondagens verklighet, som någon har sagt. Själv är jag inte bonde, utan pensionerad lärare, men jag har pratat med olika bönder som odlar ekologiskt. Vad jag förstått är EU-stödet inte alls utformat på bästa sätt för ekologiskt jordbruk. Om politiker skulle ta klimathotet på allvar och följa denna min motion, skulle man ordna utbildning på betald arbetstid för bönder, eftersom ekologisk odling är något helt annat än den utbildning i kemikaliejordbruk, som de flesta bönder har idag (att-sats 4). Dessutom måste man under omställningstiden bedriva intensiv forskning för att i detalj finna de bästa metoderna anpassade till olika jordar m.m. Detta skrev jag visserligen inte i motionen, men det är naturligtvis massor av detaljbeslut som måste till för att det ska fungera. Det gäller naturligtvis att välja lämpliga frösorter. Jag minns en kamrat, som sådde en gammal sort av grödan (ett sädeslag, jag har glömt vilket). Grannbönderna skrattade åt honom, men innan det var dags för skörd, kom kraftiga slagregn. Grannarnas säd lade sig, men den gamla sorten stod fortfarande upprätt. Grannarna skrattade inte längre. Det gäller också att Jordbruksdepartenentet eller Jordbruksverket måste knyta kontakt med ett antal bönder, både sådana som odlar ekologiskt och sådana som odlar konventionellt, för att höra deras synpunkter och lösa alla praktiska problem, som kan dyka upp.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *