Motion 139: Forskningssatsning på CO2-reducerande teknologi

MOTION 139: Forskningssatsning på CO2-reducerande teknologi

Jag vill att Klimatriksdagen framför till Sveriges folkvalda och andra
berörda att de beslutar om en strategisk forskningssatsning på
teknologi för att avlägsna växthusgaser ur atmosfären

En stor del av de diskussioner som förs angående utsläppen av växthusgaser
är fokuserad på hur mycket mer av dessa som kan släppas ut inom ramen för
tvågradersmålet. Detta resonemang bortser från att ledande forskare (se t ex
ref. 1) har kommit att avvisa tvågradersmålet som otillräckligt: för att
säkerställa ett långsiktigt hållbart klimat måste den nuvarande halten av CO2 i
atmosfären (400 ppm) sänkas till under 350 ppm. De ”långsamma”
återkopplingar som annars kan styra klimatet utom kontroll är inte
långsammare än att de måste börja åtgärdas omedelbart. Eftersom CO2 har
en mycket lång effektiv livslängd i atmosfären innebär detta att vi människor
måste arbeta på att aktivt avlägsna det nuvarande överskottet. En existerande
teknologi för detta, förkolning av organiskt material följt av nedgrävning av
restmaterialet (biochar), förespråkas i ref. 1 men även om detta skalas upp
maximalt krävs det att förbänning av fossilt kol upphör inom två decennier för
att dess kapacitet ska räcka till. Tyvärr är risken överhängande att utsläppen
inte kommer att bromsas tillräckligt innan den kapacitet som biochar kan
erbjuda har överskridits. Det är därför angeläget med forskning dels för att ta
fram teknologi för snabb uppskalning och optimering av den existerande
biochar-teknologin, och dels för att söka efter robusta, ekonomiska och
effektiva alternativ/komplement till biochar.

Sverige bör ta initiativ till en sådan strategisk forskningssatsning, som förutom
den uppenbara nyttan för klimatet också kommer att ge vårt land ett
teknologiskt försprång på ett område som kommer att bli intensivt exploaterat i
framtiden.

Självfallet får en sådan satsning inte konkurrera med, eller fördröja, åtgärder
för att minska utsläppen av CO2 och andra växthusgaser. Endast en
kombination av minskade utsläpp och ökad infångning kan bromsa
uppvärmningen i tid.

Referens:
1. Hansen, J., M. Sato, P. Kharecha, D. Beerling, R. Berner, V.
Masson-Delmotte, M. Pagani, M. Raymo, D.L. Royer, and J.C. Zachos, 2008:
Target atmospheric CO2: Where should humanity aim? Open Atmos. Sci. J.,
2, 217-231, doi:10.2174/1874282300802010217.

Författare: Dan Baeckström.
Denna motion har stöd av medlemmarna i Klimatgruppen i
Naturskyddsföreningens Göteborgskrets.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 139: Forskningssatsning på CO2-reducerande teknologi

  1. Bo G Eriksson

    Bra förslag. Det är också så att deponering av kolhaltiga sopor är ett lågteknologiskt sätt. Soptippar kan vara bra i vissa sammanhang.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *