Motion 140: Skrota den nytillsatta klimatutredningen och besluta om omedelbara åtgärder istället