Motion 140: Skrota den nytillsatta klimatutredningen och besluta om omedelbara åtgärder istället

MOTION 140: Skrota den nytillsatta klimatutredningen och besluta om omedelbara åtgärder istället

Jag vill att Klimatriksdagen framför till Sveriges folkvalda och andra berörda att de beslutar att
skrota den förhalande klimatutredningen och ersätt med en konkret handlingsplan för de
närmast kommande åren. 

För ett och ett halvt år sedan presenterade Naturvårdsverket den av regeringen beställda utredningen
Klimatfärdplan 2050 som beskrev strategier för hur Sverige skulle komma ner till noll i nettoutsläpp
av växthusgaser år 2050. Det naturliga påföljande steget är förstås att regeringen lägger fram
konkreta åtgärdsförslag i linje med utredningens strategier. Så har inte skett, trots löften från
miljöministern. Istället har en ny strategiutredning tillsatts trots att underlaget redan existerar i den
föreliggande utredningen. Oppositionen och miljöaktivister betecknar den nya utredningen som
förhalningstaktik.

Mot bakgrund av klimatsituationens allvar är förhalning det absolut sista vi behöver. Istället för att
försöka vinna tid åt kortsiktiga vinstintressen och sina egna inbillade politiska fördelar måste
regeringen vinna tid åt klimatet. Avbryt genast den nya Färdplan 2050-utredningen om etappmål
mellan 2030 och 2050. Regeringen måste istället identifiera åtgärder som kan implementeras under
de närmaste 5 åren och som ger en reduktion i utsläpp som är i linje med de långsiktiga målen,
under betingelsen konstant årlig procentuell minskning.

Bakgrundsmaterial:

https://blogg.miljodep.se/blog/ett-utmanande-arbete-vantar-med-klimatfardplan-2050/
https://supermiljobloggen.se/nyheter/2014/04/oppositionen-kritisk-till-ny-klimatutredning

Författare: Dan Baeckström.
Denna motion har stöd av medlemmarna i Klimatgruppen i Naturskyddsföreningens
Göteborgskrets.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 140: Skrota den nytillsatta klimatutredningen och besluta om omedelbara åtgärder istället

  1. Bo G Eriksson

    Rätt tänkt, tycker jag, men varför inte låta dom hålla på med utredningen. De kanske kommer på ännu bättre förslag. Jag tycker att förslaget borde vara: Genomför förslagen från Klimatfärdplan 2050 utan att avvakta de ytterligare goda förslag, som nuvarande utredning kan komma med.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *