Motion 143: En miljöfond ska inte inneha investeringar i fossila bränslen