Motion 143: En miljöfond ska inte inneha investeringar i fossila bränslen

MOTION 142: En miljöfond eller etisk fond ska inte få inneha investeringar i fossila bränslen.

Jag yrkar att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges riksdag, andra folkvalda och övriga berörda att beslut fattas om att en fond inte ska få kallas miljöfond eller etisk fond om den innehåller investeringar i fossila bränslen, dvs. kol, olja eller gas.

Bakgrund
Trots att en fond kallas ”miljöfond” eller ”etisk fond” finns det i dagsläget ingen garanti för att denna fond är fri från investeringar i fossilindustrin. En etisk fond innebär endast att den inte har några investeringar i tobak, porr- eller vapenindustrin. Detta är problematiskt för personer som vill göra ett klimatsmart val och tror sig göra det genom att investera sina pengar i en miljöfond/etisk fond med förhoppningen att utesluta fossila bränslen. Det är oetiskt att investera i den fossila industrin med tanke på de miljöproblem, de politiska konflikter och ökade klyftor mellan fattiga och rika som den ger upphov till. Det ska vara enkelt att välja en fossil fri fond utan att själv behöva studera alla fonder mer ingående för att hitta en som utesluter fossilindustrin. Det borde vara en rättighet att direkt på fondens namn kunna avgöra om fonden är bra för miljön eller inte.

Författare: Jenny Svensson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *