Motion 144: Inför klimatgranskning av de politiska besluten

MOTION 144: Inför klimatgranskning av de politiska besluten.

Jag vill att Klimatriksdagen framför till Sveriges folkvalda och andra berörda att de beslutar att
alla nya politiska förslag (inom relevanta områden) måste granskas av sakkunniga med avseende
på eventuella effekter på klimatet. Granskningen skall ha en sådan ställning att förslag som inte
är i linje med klimatmålen måste omarbetas eller förkastas.

Att det finns behov av omfattande åtgärder för att avvärja klimathotet är något som ingen svensk
politiker idag ifrågasätter. Det tas också beslut som har en gynnsam effekt på utsläppen av
växthusgaser. Det finns dock två stora problem med dagens klimatpolitik:

1) de åtgärder som beslutas är alltför begränsade i sin omfattning;
2) klimatfrågan betraktas som en sektor av politiken som är avgränsad från andra, och därför fattas
andra, långtgående beslut vars effekter går stick i stäv med klimatåtgärderna (exempel:
infrastruktursatsningar i mångmiljardklassen som bygger på ökad biltrafik; utbyggnad av flygplatser
etc, se ref. 1).

Så länge klimatfrågan betraktas som ett problem som måste vägas mot en mängd kortsiktiga vinst-
och bekvämlighetsintressen kommer vi aldrig att få en effektiv klimatpolitik. Jag föreslår att de
klimatpolitiska målen ges en överordnad ställning och att de instanser och myndigheter som
kontrollerar regeringens och de statliga verkens verksamheter – lagrådet, konstitutionsutskottet och
riksrevisionen – får direktiv att granska statsmakten med klimatfrågan som övergripande prioritet.
Beslut (eller tillämpningar av beslut) skall rivas upp och förslag skall återremitteras om de
motverkar eller försenar klimatmålen. Sakkunniga inom klimatfrågan skall rutinmässigt tillfrågas
om alla relevanta beslut eller förslag och deras utlåtanden måste vara vägledande för de
ställningstaganden som görs.

Ett snarlikt förslag har nyligen framförts av ledande klimatforskare och debattörer, se ref. 2

Referenser:

1. https://www.dn.se/debatt/regeringen-gar-emot-sina-miljomal-och-okar-utslappen/

2. https://www.dn.se/debatt/bannlys-alla-politiska-beslut-som-ger-mer-klimatutslapp/

Författare: Dan Baeckström.
Denna motion har stöd av medlemmarna i Klimatgruppen i Naturskyddsföreningens
Göteborgskrets.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *