Motion 146: Från fossilberoende klimatbov – till klimatsmart livsmedel