Motion 147: Minska emballagen i matvarubutikerna

Motion 147 har arbetats samman med motion 59 till motion 309

 

MOTION 147: Minska emballagen i matvarubutikerna.

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra
berörda att de genom skattelättnader och riktat statligt stöd ska stödja att
emballagen i matvarubutikerna kraftigt minskas.

För att minska emballaget i mataffärer så föreslår jag att mataffärer ska
uppmuntras att göra en strukturförändring enligt följande:

*Dryck hälls upp i tappbara kärl.
Glasflaskor skickas hem till hushåll för att tappa upp dryck i.
*Samma eller liknande system bör fungera för en mängd livsmedel – linser, flingor, gryn
m.m.
*Istället för plastpåsarna i frukt- och grönsaksdisken, som väl mest finns till av
hygienskäl, finns en våg som går att tarera, där kunden kan väga upp i medhavd
tygkasse. Detta införs för all frukt- och grönt för vilket det är praktiskt.
*Liknande system införs för alla varor som inte måste förpackas lufttätt av hygieniska
skäl, som animalier.

Den politiska styrningen för att åstadkomma detta är positiv – skattelättnader för företag
som rör sig bort från onödigt emballage.
Staten ger också hjälp att ta fram intelligenta ekologiska tygkassar och glasflaskor som
är billiga och ändamålsenliga, samt har medel tillgängliga för att sponsra affärer i att
genomföra förändringarna.
Glasflaskor och tygkassar finns att tillgå i affären för en viss lägre summa.
Tillräckligt låg att det inte är en stor kostnad, men tillräckligt hög att folk behåller sina
kassar och flaskor.
Plastpåsar plockas med tiden bort. Glasflaskorna är pantbara för att undvika nedskräpning.

Motivering: Miljövinsten i att få bort onödiga förpackningar är framförallt en minskning
av behov av kartong och plast. Plast, som huvudsakligen tillverkas av klimatpåverkande
råolja, kan i bästa fall återvinnas, men hamnar i praktiken ofta i förbränning på grund av
sorteringsproblem. Dessa sorteringsproblem kommer ju i sig ofta av den rika floran av
emballage, vilken gör en korrekt återvinning krånglig.
Kartong som kommer av en hållbart förvaltad skog är kanske inte dålig för klimatet, men
produktionen kräver energi, och det är allmänt önskvärt att minska vårt behov av
pappersvaror för att kunna bevara skogarna globalt, då träd är mycket bra på att binda
koldioxid.

Författare: David Jacobsson

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *