Motion 148: Skattelättnader bör införas för ekologiskt producerad mat

MOTION 148: Skattelättnader bör införas för ekologiskt producerad mat

Vi vill att klimatriksdagen framför till Sveriges folkvalda och andra berörda att skattelättnader bör införas för ekologiskt producerad mat. Vi föreslår att ekologiskt producerad mat bör få skattelättnader – exempelvis genom minskad moms i affären.

Motivation:
Ekologisk producerad mat använder inte konstgödsel, vars produktion släpper ut den kraftiga växthusgasen lustgas. Utsläpp av en kilo lustgas ger lika stor klimatpåverkan under 100 år som 300 kg koldioxid.1 Eftersom produktion av exempelvis konstgödselkväve också är mycket energikrävande så sparar man också där in på potentiellt utsläpp av växthusgaser.
Generellt genererar ekologisk produktion idag ca 80% av skörden vid konventionell produktion.
Ett rimligt riktvärde för skattelättnaderna borde vara att täcka detta gap.

Författare: Peter Andersson och David Jacobsson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *