Motion 149: Minska Sveriges utsläpp utan att utnyttja andra länder

MOTION 149: Minska Sveriges utsläpp utan att utnyttja andra länder.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda,
– att inte tillåta att utsläppsminskningar från klimatåtgärder i andra länder
tillgodoräknas i Sveriges utsläppsminskning. Klimatåtgärder i andra länder t ex i Syd ska
vara additionella.
– att redovisa våra totala utsläpp baserade på konsumtion inklusive utsläpp från import
av varor och tjänster, med målet att minska andelen från import med 50% år 2020.

Både Kyotoprotokollet och EU tillåter att en viss del av ett medlemslands
utsläppsminskningar kan göras genom klimatinvesteringar i andra länder, genom s k
CDM (Clean Development Mechanism) eller JI (Joint Implementation) projekt. Detta
anser vi är fel för ett rikt land som Sverige med relativt högt utsläpp per capita samt
enormt bra förutsättningar för 100 % förnyelsebar energi. Våra utsläppsminskningar och
omställningen av samhället måste göras på hemmaplan.

Vår utsläpp såsom den redovisas årligen till IPCC, FN:s klimatpanel, låg år 2013 på
ungefär 6,2 ton koldioxid per person per år, och har minskat väsentligt med 23% sedan
1990. Men om man räknar in konsumtion är bilden en helt annan; Våra utsläpp växer
årligen, inte minst pga import av varor från länder som Kina. Vi kräver därför att Sverige
redovisar sitt totala utsläpp, med särskild redovisning av utsläpp pga import av tjänster
och varor. Vi kräver dessutom att Sverige verkar för att andelen av våra totala utsläpp
från import minskar med 50% % till 2020.

Författare: Jordens Vänner genom Ellie Cijvat

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

3 tankar kring ”Motion 149: Minska Sveriges utsläpp utan att utnyttja andra länder

  1. Pingback: Jordens Vänners motioner till Klimatriksdag 2014 | Jordens Vänner

  2. Pingback: Klimatriksdag 2014 – rörelsen sätter ner foten | Jordens Vänners blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *