Motion 150: Rättvis omställning – fler gröna meningsfulla jobb

MOTION 150: Rättvis omställning – fler gröna meningsfulla jobb.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda, att
anta en hållbar grön arbetsmarknadspolitik med målet att till 2030 ha skapat minst 150
000 gröna meningsfulla jobb, årligen.

Vårt samhälle befinner sig i flera kriser samtidigt. Både globalt och i de rika länderna
behöver vi minska utsläppen av växthusgaser. Vi har en ekonomisk och social kris, där
klyftorna och ojämlikheten ökar vecka för vecka. Politiken som förs i EU och i Sverige
spär på detta och skapar enorma spänningar och intolerans i samhället. Vi håller
dessutom på att utarma våra naturresurser, genom ett ohållbart jord- och skogsbruk samt
en gruvdrift för kortsiktiga exploaterings- och vinstintressen istället för hållbarhet och
långsiktiga arbetstillfällen.

För att lösa dessa kriser samtidigt krävs en annan inriktning på
arbetsmarknadspolitiken:

– Inkludera hållbarhet som mål; Underställ arbetsmarknadspolitiken en bindande s k
klimatlag för utsläppsminskning och energibesparing. Stimulera skapandet av minst 150
000 gröna meningsfulla jobb till 2030.

Några exempel som kan ingå i denna omställning:
– Ställ om energisektorn till 100% förnyelsebar energi. Detta kan skapa minst 70 000
heltidsjobb, netto, enligt Greenpeace.

– Ställ om transportsektorn från att totalt domineras av vägtrafik till att till större del
utgöras av järnvägstransporter, kollektivtrafik, miljövänlig sjöfart och cykling.
Arbetstillfällena skapas i utbyggnaden av infrastruktur samt i själva trafiken. Om vi utgår
från siffror för Danmark, där 20 000 årliga arbetstillfällen kan skapas enligt planen “100
000 jobs med baeredygtig omstilling” bör vi i Sverige kunna skapa 40 000 jobb.

– Ställ om svensk industri till att producera för förnyelsebar energi och kollektivtrafik,
istället för t ex bilar och Jasplan. Det skulle innebära att kompetent arbetskraft kan
behålla sitt jobb I Sverige.

– Ställ om jordbruket till mindre enheter, mindre monokultur och mer mångfald, och
100% ekologiskt. Avveckla beroendet på fossila bränslen i jordbruket. Utveckla det
kustnära fisket. Uppskattningsvis 30 000 nya årsjobb kan skapas, baserat på exemplet
från Danmark.

– Ställ om skogsbruket till minst 50 % kalhyggesfritt, långsiktigt hållbart skogsbruk.
Det sistnämnda är mer arbetsintensivt men lika lönsamt.

– Bygg om miljonprogrammen och andra lägenheter så att de isoleras för
energibesparing. Det kan generera 30 000 jobb per år enligt Sveriges Byggindustrier.

Detta räkneexempel skulle ge 170 000 nya årsjobb i Sverige.

För att detta skall bli verklighet krävs ett paket av styrmedel. De skulle kunna vara t
ex sänkt moms på ekologisk mat, en statlig investeringsfond för isolering av
hyreslägenheter, RUT och ROT omvandlas till RET (Resurser för Ekologiska Tjänster),
att investeringar i spårburen infrastruktur (spårvagn, järnväg) tillåts avskrivas under
många år.

Jordens Vänner genom Ellie Cijvat

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 150: Rättvis omställning – fler gröna meningsfulla jobb

  1. Pingback: Jordens Vänners motioner till Klimatriksdag 2014 | Jordens Vänner

  2. Pingback: Klimatriksdag 2014 – rörelsen sätter ner foten | Jordens Vänners blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *