Motion 152: Inför köttfria dagar i offentlig verksamhet

MOTION 152: Inför köttfria dagar i offentlig verksamhet
 

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Sveriges
riksdag bör lagstifta om att skolor, förskolor, äldreomsorg och sjukhus ska servera köttfria
måltider minst två dagar i veckan.

Den globala köttproduktionen står för 18 % av de totala växthusgasutsläppen enligt FAO (FN:s
Livsmedels- och jordbruksorganisation). Det är mer än utsläppen från alla världens transporter.
Om vi vill lösa klimatfrågan är alltså en betydlig minskning av köttkonsumtionen nödvändig.
Förutom hög klimatpåverkan har köttproduktionen även flera andra negativa effekter för miljö
och människor, vilka också motiverar en minskning. Bland dessa kan nämnas de stora volymer
vatten som går åt till djurhållningen (för att producera ett kilo nötkött krävs 100 000 liter
vatten, vilket kan jämföras med de 500 liter som krävs för ett kilo potatis) samt de enorma
åkerarealer (ofta av skövlad regnskog) som används till odling av foder, främst soja, vilka kunde
ha bevarats som orörd natur eller utnyttjats bättre t ex till odling av mat för människor.
Det är vi i väst som konsumerar mest kött. Enligt Jordbruksverket och FAO åt vi i Sverige år 2009 i
genomsnitt 81 kg kött (i slaktkroppsvikt, dvs. inklusive ben och senor m.m.) per person och år
medan motsvarande siffra för Indien bara var 4 kg. Men vi har inte alltid ätit lika mycket kött i
Sverige. Sedan 1960 har vår köttkonsumtion ökat med hela 60 % (enligt Jordbruksverkets
statistik) och vårt proteinintag är nu långt över vad som rekommenderas av Livsmedelsverket.
Det finns heller inte några belägg för att barn behöver kött varje dag under uppväxten, andra
näringskällor kan ersätta en stor del av köttintaget. Därför finns inga hälsomässiga hinder för att
införa köttfria dagar i offentlig verksamhet. Tvärtom kan en minskning av mängden kött
motiveras av hälsoskäl eftersom hög konsumtion av framförallt rött kött medför en rad väl kända
hälsorisker, t.ex. ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

I förskolor och skolor skulle införandet av två köttfria dagar i veckan kunna bidra till att öka
elevernas kunskap om matens miljöpåverkan och den etiska problematiken runt
livsmedelsproduktionen. Samtidigt får eleverna redan från tidig ålder bekanta sig med vegetarisk
kost, vilket säkerligen kommer bidra till att fler gör aktiva val som vuxna att äta mindre kött.
Denna pedagogiska aspekt kan på lång sikt visa sig vara väl så viktig som de direkta
utsläppsminskningar som de köttfria dagarna kommer att leda till.

Författare: Klara och Emil Molander
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *