Motion 153: Uppmuntra uppbyggnaden av hållbara sociala gemenskaper för omställning och klimat-resiliens

MOTION 153: Uppmuntra uppbyggnaden av hållbara sociala gemenskaper för omställning och klimat-resiliens
 

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda behovet av förmånliga villkor för medborgar- initiativ som önskar bygga upp hållbara sociala boendeformer (exempel ekobyar)

Bilen, biffen och bostaden är 3 huvudsakliga aspekter som ofta utpekas som bovar i dramat om klimatet. De har alla en relation till våra val av livsstil. Samtidigt har sociala normer och kulturella koder stark inverkan på våra levnadsval och vad vi alla ser som viktigt i vardagen. Social delaktighet och känsla av sammanhang är viktiga delar i vår omställning av samhället till klimatneutralitet.

Med denna socio-ekologiska komplexitet i ryggen – hur uppmuntrar vi våra medborgare att välja hållbara levnads alternativ och hållbara gemenskaper? Och hur kan staten gynna en omställning till ett klimatsmart samhälle som börjar i medborgardeltagande? Vi ser att ett etablerande av förmånliga villkor och förutsättningar för de tusentals medborgare som redan idag vill välja hållbara sociala boendeformer skulle vara av stor nytta. Det skulle uppmuntra en ökning av platser som erbjuder konkreta och praktiska alternativ för omställning till klimatneutralitet. Konkreta alternativ blir förebilder för ytterligare initiativ.

Som sagt är de som vill leva och lära på nya sätt för minskade ekologiska fotavtryck många, men ekonomiska (och ibland även lagmässiga) begränsningar sätter ofta spärrar i hjulen. Vi yrkar därför för att våra folkvalda på ett samlat sätt (exempelvis genom ett specifikt program) ska uppmuntra omställnings-initiativ med syfte att bygga upp hållbara sociala gemenskaper (exempelvis ekobyar).
Initiativen ska kunna få bidrag/ skattelättnader/ beviljande för:

• Slutande av kretslopp inom platsen för flerhushåll/social gemenskap (inom avlopp, matproduktion, byggmaterial och infrastruktur)
• Installerandet av energilösningar för flerhushåll som drastiskt minskar det gemensamma ekologiska fotavtrycket och utsläpp av växthusgaser (ex. egen el, biobränsle).
• Bidrag för uppbyggande av samlingssalar där seminarier, workshops och konferenser kan hållas i utåtriktat miljöarbete.
• Etablerande av godkända produktionskök för lokal matproduktion och matkultur, delat av flera hushåll

Författare: Emilia Rekestad, REALS och Permakultur i Sverige
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 153: Uppmuntra uppbyggnaden av hållbara sociala gemenskaper för omställning och klimat-resiliens

  1. Pingback: The 7 motions | building sustainability

  2. Pingback: Climate parliament, June 6-8th | REALS - Resilient and Ecological Approaches for Living Sustainably

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *