Motion 154: Förmåner som styrmedel

MOTION 154: Förmåner som styrmedel
 
Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att förmåner ska användas
som ett av många styrmedel för att styra människors beteende att bli mer hållbart.

Ekonomiska styrmedel framförs ibland som en allomfattande åtgärd som löser alla miljö- och klimatproblem.
Och naturligtvis skulle betydligt fler välja miljöriktigt beteende om det var billigare än att välja klimat- och
miljöförstörande alternativ. Men det är långt ifrån hela verkligheten. Det är mycket billigare att gå och cykla
än att åka bil. Ändå sker en mängd korta bilresor på korta sträckor som passar för gång och cykel. Och det
är betydligt billigare att inte köpa en mängd onödiga prylar än att göra det. I dessa fall är det t.ex. status,
tid, bekvämlighet och materiellt konsumtionstänkande som spelar in. Eftersom det inte går att åtgärda med
ekonomiska styrmedel krävs andra mått och steg.

En annan faktor i sammanhanget är att tillräckligt välbeställda personer inte låter sig påverkas av
kostnadsbilden, medan andra svagt bemedlade kan drabbas orimligt hårt. Möjliga andra styrmedel är förbud
och regleringar som är betydligt mer jämlika, men ofta upplevs som ”tråkiga”. Det är en risk att hela
miljöarbetet får svårt att vinna tillräckligt gehör om allt ska regleras med hjälp av förbud.

Ett tredje sätt är att ge icke-monetära förmåner till personer som agerar på ett hållbart sätt. Redan finns
många gator där det finns en väg förbi för cykel- och gångtrafiken medan biltrafiken är spärrad med hjälp av
betong eller annat hinder. Detta kan ses som en förmån för de icke-motoriserade färdmedlen.

Ett exempel på sådan förmån skulle kunna vara att bevilja föräldrar till förskole- och fritidsbarn 1-2 timmar
per vecka för att göra inköp och uträtta ärenden medan barnen är kvar på skolan – under förutsättning att
föräldern lämnar och hämtar per gång, cykel eller kollektivtrafik. I praktiken skulle det utjämna den förmån
som bilburna föräldrar ändå kan ta sig utan att det upptäcks. Deras matkassar är väl dolda i bilen eller
bakluckan när de kommer till förskolan, till skillnad från cyklistens eller gångtrafikantens. (Dessutom är detta
ett sätt att sätta barnen i centrum. Det är ingen fördel för varken barn eller föräldrar att släpa med
uttröttade och hungriga småttingar på inköpsrunda. Trötta och hungriga föräldrar har säkerligen inte heller
något större tålamod).

Det är säkert möjligt att identifiera många liknande förmåner som lockbete eller åtminstone underlättande av
miljö- och klimatriktigt beteende. Det är ett positivt angreppssätt och bör kunna utgöra ett styrmedel för alla
socioekonomiska grupper.

Författare: Eva Gustavsson
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 154: Förmåner som styrmedel

  1. brittakahanpaa

    Förmå arbetsgivare att betala ut 1000 kr i månaden till anställda ,som visar upp månadskort eller cykel på arbetsplatsen. Och drar av 500 kr av de som tagit bilen.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *