Motion 155: Anpassa lagstiftningen

MOTION 155: Anpassa lagstiftningen
 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att
lagar och regler ska ses över och förändras till att konsekvent gynna en hållbar utveckling
och minskad klimatpåverkan
.

I nuläget finns lagar som motverkar denna strävan, och det mest uppenbara exemplet är
parkeringsnormerna. Byggnormerna föreskriver ett visst antal parkeringsplatser för bilar
vid byggnation av bostäder och verksamheter. Detta är ett exempel på hur föråldrad
lagstiftning förhindrar en utveckling i hållbar riktning. Det har även andra nackdelar, som
fördyring av bostäder, vilket medför att ungdomar får svårare att flytta hemifrån.
Utomlands byggs däremot mindre bostadsområden eller kvarter där de som flyttar in inte
har möjlighet att ha bil.

Jag föreslår alltså att riksdag och regering går igenom den svenska lagstiftningen och
undanröjer eller förändrar lagparagrafer som motverkar en utveckling i riktning mot ett
hållbart samhälle, och ändrar till regler som stödjer en sådan utveckling. I exemplet
parkering kunde normerna istället föreskriva ett visst antal cykelparkeringsplatser och ett
maximalt antal bilparkeringsplatser istället för ett minsta antal.

Författare: Eva Gustavsson
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *