Motion 156: Mer kundorienterad och konkurrenskraftig kollektivtrafik

MOTION 156: Mer kundorienterad och konkurrenskraftig kollektivtrafik
 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att
kollektivtrafiken ska bli mer kundorienterad och ges större konkurrenskraft i förhållande till bilen.

I arbetet att sänka koldioxidutsläppen har kollektivtrafiken en viktig roll att spela. Ju fler människor
som kan lockas att resa kollektivt frivilligt inom en snar framtid desto bättre. Och ju fler som vid en
framtida nödtvungen övergång till kollektivtrafiken upptäcker att det kan vara enkelt och smidigt att
nyttja dessa färdsätt, desto bättre även det. Det har gjorts mycket redan genom t.ex. inköp av
låggolvsbussar och -tåg som är bekvämare att stiga på, och införande av pendeltåg mellan större
städer som komplement till långfärdstågen. Mycket mer kan ändå göras för att öka attraktiviteten, i
många fall enkla administrativa åtgärder.

Kollektivtrafiken i Sverige utgörs av tåg på långa sträckor, regional- och pendeltåg, t-bana i
Stockholm och bussar i tre olika typer av trafik (långfärd, landsorts- och stadsbussar).
Biljettsystemen och reglerna för biljettköp och resande skiljer sig avsevärt åt mellan dessa olika
typer av trafik, och även mellan olika regionala trafikbolag för samma slags trafik. Som exempel på
detta kan nämnas Östgötatrafikens reskassa där man laddar kort i förväg eller numera även med
kontokort på bussen och tåget, medan Skånetrafikens biljetter måste lösas i förväg även om man
har ett laddat jojo-kort.

Att det går tåg med samma destination från samma spår med några minuters mellanrum där
biljetten till det ena tåget inte gäller för resa med det andra tåget är en annan stor källa till
förvirring. SJ gör sitt bästa att lösa detta med att (åtminstone ibland) uppmana påstigande
passagerare att kontrollera att deras biljett är en SJ-biljett.

En tredje kundovänlig faktor är SJ:s prisstruktur som kräver personliga biljetter. För att få ett rimligt
pris måste resan bokas veckor eller helst månader i förväg och biljetten får endast användas på just
detta tåg av den namngivna personen (för att undvika en lukrativ andrahandsmarknad för billiga
biljetter), och vissa typer av biljetter får inte bokas om eller lämnas tillbaka. Om t.ex. mamma får
förhinder att göra den planerade resan med barnen får inte pappa överta hennes biljett. Det här ger
bilen en oerhörd konkurrensfördel: bilen kräver ingen bokning i förväg, familjens bil får användas av
alla i familjen som har körkort och man kan gratis låta fler personer åka med.

Några exempel på möjliga administrativa åtgärder för att göra kollektivtrafiken mer kundvänlig:

— Liknande regler för biljettköp på alla kollektivtrafiktyper och i hela landet (ombord eller
förköp, rabattkort, periodkort, gruppbiljetter, etc).

— Biljetter kan köpas ombord på alla tåg till ordinarie pris eller med ett måttligt påslag (som
på Kustpilen som tillhör Kalmar länstrafik).

— Biljetter kan köpas ombord på buss med ett visst påslag jämfört med förköp – för att uppnå
kortare stopp och snabbare resor.

— Samma biljettsystem och regler för alla lokala trafikbolag, i möjligaste mån även för
långfärdstrafiken.

— På långväga tåg och bussförbindelser reserveras en del av vagnarna/platserna för bokning i
förväg, övriga står till förfogande för spontant resande. En längre giltighetstid på färdbiljetten kan därmed ges.

— Många olika möjligheter att köpa biljetter utan kontanter erbjuds (mobil, laddade kort,
kontokort etc.)

— Kontantköp medges mot extra avgift om något säkert system för förvaring av kontanter kan
införas

— Möjlighet att betala resan i efterskott i akuta situationer (exempelvis för tonåring som
behöver göra en relativt lång resa hem en sen kväll och saknar både pengar och laddade
kort; det ger en dålig image när kollektivtrafiken lämnar barn och unga kvar eller kastar av
dem).

Att ändra regler och prisstrukturer är ett relativt billigt sätt att öka kollektivtrafikens
konkurrenskraft och attraktivitet. Det kräver inga eller måttliga investeringar, däremot en del
informationsarbete som kan utnyttjas som PR.

Författare: Eva Gustavsson
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *