Motion 157: Kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen

MOTION 157: Kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen
 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att långväga
kollektivtrafik ska ges större konkurrenskraft i förhållande till bilen med hjälp av enkla
administrativa åtgärder.

En svårighet för långväga tåg att konkurrera med bilen är SJ:s prisstruktur som kräver personliga
biljetter. För att få ett rimligt pris måste resan bokas veckor eller helst månader i förväg och
biljetten får endast användas på just detta tåg av just den namngivna personen. Personliga biljetter
blev en följd av att priserna kan skilja sig med upp till en faktor 10 för samma resa vid köp vid olika
tidpunkt och med olika villkor. Därav uppstod en lukrativ andrahandsmarknad för billiga biljetter
som förhindrats genom att biljetterna inte kan överlåtas. Men det får även den oönskade effekten
att om t.ex. en förälder får förhinder att göra den planerade resan med barnen får inte den andra
föräldern överta biljetten.

En annan konkurrensfördel för bilen är att den medger spontant resande utan lång framförhållning.
De billiga typerna av biljetter får inte bokas om eller lämnas tillbaka, och de ska bokas långt i
förväg.

Det är ofta en påfrestande valsituation att välja mellan tre olika biljettyper, olika färdvägar och tider
med mycket stora prisskillnader.

Allt det här tillsammans ger bilen en oerhörd konkurrensfördel: bilen kräver ingen bokning i förväg,
inga komplicerade avvägningar mellan pris och risken att behöva ställa in resan, möjligheten att
boka långt i förväg med mera. Och familjens bil får användas av alla i familjen som har körkort.

Man kan dessutom gratis låta fler personer åka med. Ett enhetspris för bilresan gäller oavsett om
bilen går halvtom eller full.

Konkreta förslag till förbättring av konkurrenskraften mot bilen är att

— införa minigruppsbiljetter, dvs rabatterat pris för 2-5 eller 2-6 personer som reser
tillsammans (för att konkurrera bättre med bilens prisstruktur)
— införa ett nytt prissystem där det är mer förutsägbart vad resan kommer att kosta
beroende på hög- eller lågtrafiktid
— mindre prisskillnader mellan olika biljettyper
— opersonliga biljetter med längre giltighetstid.

Författare: Eva Gustavsson
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *