Motion 158: Byt ut BNP mot GNH

MOTION 158: Byt ut BNP mot GNH
 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att
BNP som mått på välstånd ska bytas ut mot GNH, Gross National Happiness. Mer om
detta index kan läsas här: GNH Index

BNP mäter värdet av alla pengar som omsätts och det ökar bland annat om vi får mer
sjukdomar och olyckor, och ju mer vi exploaterar naturresurser och sprider föroreningar.
Klimatförändringarna har en nära koppling till omsättningen av råvaror och naturresurser,
eftersom fossil energi är en förutsättning för att upprätthålla dessa flöden av material i
samhället. Målet med att ständigt öka BNP måste vara att göra människor lyckligare och
tillgodose våra behov.

Men ökande BNP innebär ett bättre liv för människorna bara upp till en viss gräns.
Därefter ökar inte lyckan längre med ökande BNP, däremot ökar fortfarande de negativa
konsekvenserna för miljö och hälsa.

Att fokusera på lycka i form av psykiskt välbefinnande, hälsa, utbildning,
tidsanvändning, kulturell mångfald och flexibilitet, gott ledarskap, vital gemenskap,
ekologisk mångfald och återhämtningsförmåga samt boendestandard, de nio faktorerna
inom GNH, är att gå direkt på målet för de samhälleliga strävandena. Därigenom kan
även klimatförändringarna minskas eftersom den mänskliga lyckan inte görs avhängig av
materiella faktorer som per definition bidrar till klimatförändringarna.

Författare: Eva Gustavsson
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 158: Byt ut BNP mot GNH

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *