Motion 160: Skrota ETS, EU:s Emissions Trading System

MOTION 160: Skrota ETS, EU:s Emissions Trading System – handel med utsläppsrätter.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda, att verka för att EU ska lägga ner ETS, Emissions Trading System.

EU:s system för handel med utsläppsrätter framhålls som en lösning för klimatproblemen men är i verkligheten ett misslyckat experiment som inte leder till utsläppsminskningar och ofta motverkar verkliga åtgärder.

ETS har kritiserats hårt. Många energiintensiva företag får utsläppsrätterna gratis, och får dessutom fler rätter än de behöver. Systemet har översvämmats av billiga utsläppsrätter skapade i tvivelaktiga projekt i Syd, och mellan 1/3 och 2/3 av dessa uppskattas inte ha lett till verkliga utsläppsminskningar. Handelssystemet gör att företag kan köpa sig rättigheten att smutsa ner vår atmosfär, medan de slipper bidra till den nödvändiga omställningen på hemmaplan.

I många fall är det så kallade CDM-projekt i Syd som genererar utsläppsrätterna. CDM står för Clean Development Mechanism och är tyvärr sanktionerad i Kyotoprotokollet. I många CDM projekt är det svårt att ange minskningen av växthusgasutsläpp. Dessutom kan de leda till allvarliga sociala och miljöproblem där de genomförs. Till exempel genomförs många vattenkraftsprojekt som förstör hela ekosystem och tvingar tiotusentals människor på flykt som CDM-projekt.

ETS systemet har även utsatts för spekulation och fusk. Mer än 5 miljarder euro har skattebetalarna förlorat i en s k ‘carousel fraud’ som upptäcktes år 2010. Människorhar fängslats  pga fusk med utsläppsrätter för mångmiljonbelopp.
Handelssystemet gör att regeringar minskar investeringar i verkliga lösningar, och drar sig för att lagstifta om utsläppsminskningar – marknaden ska lösa problemet istället.

Det är dags att EU avskaffar ETS, och lägger resurserna på verkliga lösningar som lagstiftning, skatter, förnybar energi och energibesparingar. Det är dags att erkänna det enorma misslyckandet – bättre sent än aldrig.

Författare: Jordens Vänner genom Ellie Cijvat

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 160: Skrota ETS, EU:s Emissions Trading System

  1. Pingback: Jordens Vänner

  2. Pingback: Jordens Vänners motioner till Klimatriksdag 2014 | Jordens Vänner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *