Motion 161: Låt skolorna ta vara på äldres innovationsidéer

MOTION 161: Låt skolorna ta vara på äldres innovationsidéer

Ta vara på (i synnerhet äldres) innovationsidéer som
material för projekt i skolorna. Prioritera miljöriktiga
och samhällsnyttiga innovationer.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges
folkvalda och andra berörda att det bör skapas rutiner
för att ta vara på äldres innovationsidéer, t.ex som
utbildningsstimulerande och nutidsengagerande projekt i
skolorna.

Lämpligen kan sådana rutiner implementeras genom att ett nationellt
innovationscentrum inrättas med en innovationsbank och med teknisk
assistans för att fånga upp de många idéer som finns bland svenska folket.
Även icke-kommersiella innovationer skulle på detta sätt kunna
nyttiggöras. I synnerhet äldre personer kan livet igenom ha samlat på sig
en mängd goda idéer men inte förmått att omsätta dem. Medan upphovsmännen
åldras riskerar idéerna att gå förlorade alldeles i onödan.
Samhällsekonomin har inte varit inriktad på att ta miljöhänsyn och att
prioritera samhällsnytta. Därför kan förväntas att många miljöriktiga och
samhällsnyttiga innovationer åsidosatts. Detta behöver rättas till och
kompenseras för. Därför vore det önskvärt att nu föreslagna
innovationscenter får i uppdrag att speciellt verka för att just dessa
aspekter: miljöriktighet och samhällsnytta, prioriteras – i egentligen all
innovationsverksamhet.

Bakgrund:
Innovationer är nödvändiga för att klara mänsklighetens positiva utveckling.
Då jag försökt att ta på mig uppgiften att bistå en bekant som blivit ganska mycket till
åren med att arbeta vidare på någon av hans konstruktioner då han inte längre kan göra
det själv, har jag upptäckt att äldrevården är totalt likgiltig för sådan service. Han
berättade att han en gång skrivit en lista på 35 uppfinningar och lagt den listan i en
byrålåda men inte längre har koll på den. Allt det riskerar att bara försvinna emedan
enbart han känner till dess existens.

Min vän är även mångårig medlem i Sveriges Uppfinnareförening. Men det hjälper inte
heller i det här fallet. Man skulle kunna tänka att Allmänna Arvsfonden vore en källa att
ösa pengar ur för sådana ändamål. Men även det känns främmande, otroligt ifall det
skulle bli möjligt.

En viktig faktor i bakgrunden är att Almi[1], som är ett statligt företag, betraktar
uppfinningsidéer som något vi har i absolut överflöd. Enbart ca 10 % av deras ansökningar leder till
ekonomisk nettovinst. De ser som deras primära uppgift att gallra bland förslagen. Men det innebär ju
att ca 90 % av allt innovativt tänkande som nått Almi faller bort. Samhället tar inte vara på all denna
kreativitet. Man kan ana att detta ligger bakom en hel del av samhällets oförmåga att anpassa livsstil till
miljöutmaningar.

En motverkande kraft skulle kunna vara skolan. Bland mina bekanta har jag flera
exempel på personer som valt livsinriktning, inkluderande avancerade studier, som
resultat av enskilda vuxnas personliga engagemang med dem.

Jag tror därför att det finns en outnyttjad resurs i äldre personers samlade
innovationsidéer som skulle kunna ges värde i form av material för projekt i samband
med ungas utbildning, som källa till stimulans och motivation. Detta kan säkert även kopplas
studier av till miljöpåverkan. Även jag själv och flera av mina bekanta har en samling
ofullständigt utvecklade projekt på lager.

Författare: Gunnar Nilsson

[1] ALMI’s hemsida: https://www.almi.se/,
ALMI beskrivs på https://sv.wikipedia.org/wiki/ALMI_F%C3%B6retagspartner

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 161: Låt skolorna ta vara på äldres innovationsidéer

  1. Gunnar Nilsson

    Den nedersta raden i min motion, i sidfoten, har fallit bort. Den lyder:

    Låt skolorna ta vara på äldres innovationsidéer

    och vore nog att föredra som rubrik för motionen.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *