Motion 162: Curla för ny miljövänlig teknik

MOTION 162: Curla för ny miljövänlig teknik.

Curla för ny miljövänlig teknik med hjälp av sänkt moms.
Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda
att vi bör skapa generellt instrument för subvention, t.ex sänkt moms, till hjälp för
de konsumenter som snabbt tar till sig ny miljövänlig teknik.

Någon myndighet, kanske NuTek, Almi eller Vinnova, borde kunna ta på sig att
utforma rutiner för detta, samt att hålla reda på vad som är ny miljövänlig teknik.
Syftet bör vara att stimulera initial konsumtion av innovationer som det finns
huvudsakligen samhälleligt intresse för, som kanske annars har svårt att komma
ut på marknaden.

Kostnaden för sådan konsumtionsstyrning bör vägas mot kostnaden för utebliven
sådan styrning. Det gäller generellt att styra ekonomin i hälsosam riktning, inte
låta ekonomin styra oss till att hålla oss tillbaka i ohälsosamma
konsumtionsmönster. Pengar för detta bör även kunna tas från höjd moms på
relativt mera miljöskadliga produkter.

Denna tanke är en vidareutveckling av motionen om att kopiera Norges elbilspolicy.
Som föregångare vill vi ha de bra förebilderna, inte de olämpliga.
Denna motion bör även kunna ses som specialtillämpning för den större motionen om
direkt-demokratiskt differentierad moms.

Författare: Gunnar Nilsson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 162: Curla för ny miljövänlig teknik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *