Motion 165: Utbildning för hållbar utveckling

MOTION 165: Utbildning för hållbar utveckling.

Klimat och miljöfrågor är globala problem som behöver globala lösningar. Sverige har ett
ansvar att ta in kunskap och erfarenhet från de som redan lever med effekterna av en
ohållbar klimatpolitik innan den nya svenska klimatpolitiken utformas. Det ska göras i
samarbete med det internationella civilsamhället, framförallt det globala syd.

De problem vi står inför när det kommer till såväl klimat som andra miljöfrågor är en effekt
av de ekonomiska modeller som styr vårt samhälle. Från Framtidsjordens
nätverksorganisation Pereyra i Argentina kommer insikten att den ekonomiska modell som
skapat stora orättvisor och ojämlikhet även bär ansvaret för en politik som leder till förlust av
ekologisk mångfald och utbredning av monokulturer. Det ska dock inte enbart ses som en
ekologisk kris utan, kanske än mer, en kulturell och social kris. Därför är lösningarna på
klimat- och miljöfrågor inte enbart kopplade till miljöpåverkan utan måste ses i ett bredare
perspektiv. Där är utbildning en viktig faktor.

Ett ytterligare problem som lyfts av Framtidsjordens nätverksorganisationer både i Indien
och Sri Lanka är att miljöfrågor i allt för stor utsträckning studeras utifrån ekonomiska
intressen. Det är viktigt att stärka kunskapen kring sociala och ekologiska konsekvenser. På
de områdena finns det mycket stor kunskap hos de som genomlevt ett radikalt skifte i hur
mat produceras – småskaliga jordbrukare i det globala syd.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda:

Att utbildning inom klimat- och miljöfrågor ska utökas och integreras i alla ämnen i såväl
grundskola som gymnasieskola.

Att utbildningen (enligt ovan) ska ha fokus på att överbrygga klyftan mellan samhälle och natur
samt mellan akademisk kunskap och praktisk erfarenhet.

Författare: Framtidsjorden Sverige, Framtidsjorden Argentina – Fundación Proyecto, Pereyra Framtidsjorden Sri Lanka – Gami Seva
Sevana och Framtidsjorden Indien – Kudumbam genom Jonatan Ericsson Sjöman.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 165: Utbildning för hållbar utveckling

  1. Pingback: Presentation av resultatet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *