Motion 167: Gemensamma lösningar för klimatet, jobben och välfärden

MOTION 167: Gemensamma lösningar för klimatet, jobben och välfärden.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra
till Sveriges folkvalda och andra berörda att:

– KLIMATHOTET inte kan avvärjas utan brett folkligt stöd för en
alternativ ekonomisk politik och det folkliga stödet
inte kommer utan garantier för jobb och välfärd.
– KLIMATET kräver stopp för tillväxt i de rika länderna.
– JOBBEN kräver kontroll över investeringar och fördelning av
arbete.
– VÄLFÄRDEN kräver att överklassens rofferi stoppas.

Förklaring

Inom ramen för kapitalismen har mycket välstånd och välfärd hittills skapats.
Men kapitalets frihet, storlek och dominans har gått för långt och måste
begränsas radikalt. Formerna för dessa begränsningar måste utarbetas liksom
formerna för en utvecklad demokrati i samhälle och företag.

– Drivkraften i hotet mot såväl klimatet som jobb och välfärd är den vilda
kapitalismen.
– Nyliberalismen, som är den vilda kapitalismens ideologi, har som
grundsträvan fortsatt produktionstillväxt, som förstör
miljöförutsättningarna för ett anständigt liv för jordens miljarder, nu och
för framtida generationer.
– Denna tillväxtfanatism tar ingen hänsyn till starkt avtagande tillgång på
billig fossil energi, som ju är en grundförutsättning för att tillväxten ska
fungera.
– Nyliberalismen river ner den gemensamma välfärden, skapar otrygghet
och förstör därmed förutsättningarna för ett jämlikt, gott samhälle.
– Nyliberalismen skapar inte fler jobb, tvärtom pågår för närvarande
massiv slakt på arbetsmöjligheter för många miljoner människor i
Europa och andra delar av världen.

En rörelse finns och behövs för att driva på utvecklingen mot att klimat, jobb
och välfärd knyts samman. Det är med nödvändighet en rödgrön rörelse.
Denna måste ha brett deltagande från aktivister i bostadsområden och på
arbetsplatser, från fackföreningar och andra folkrörelser, från medlemmar i
politiska partier, hand i hand och på nätet. Folket och de folkliga organisationerna
måste vinnas för en politik som sätter stopp för den vilda kapitalismens härjningar.
Endast en stor folklig förtvivlan och vrede mot ”systemet” och dess kaptener, kan
åstadkomma den nödvändiga förändringen.

Författare: Kalle Petré, Elisabeth Lundquist, Bo Helin, Gunilla Granath och Görel Hedtjärn.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *