Motion 168: Kollektivtrafik och ingen Förbifart Stockholm

Motion 168 har arbetats samman med motion 168 till motion 305

 

MOTION 168: Kollektivtrafik och ingen Förbifart Stockholm.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra
till Sveriges folkvalda och andra berörda att:

… billig, effektiv, fossilfri och dominerande kollektivtrafik med bilfria städer
samt
… stopp för den klimatmässigt gigantiska felsatsningen Förbifart Stockholm

är nödvändiga konkreta åtgärder för de politiker som vill visa, att de menar
allvar med klimatfrågan.

Författare: Kalle Petré, Elisabeth Lundquist, Bo Helin, Gunilla Granath och Görel Hedtjärn.

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *