Motion 170: Satsa på energihushållning och trivsel i miljonprogrammen

MOTION 170: Satsa på energihushållning och trivsel i miljonprogrammen.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra
berörda, att anta en strategi för energihushållning i miljonprogramsområdena
utan kraftiga hyreshöjningar.

Byggnader står för drygt en tredjedel av den totala svenska
energianvändningen, fjärrvärmen produceras bl. a med olja och kol men
också med biobränsle som skulle kunna ersätta fossila bränslen i andra
sektorer .

Samtidigt uppskattas 1,2 miljoner hyreslägenheter vara i behov av
renovering. Särskilt i de så kallade miljonprogrammen finns många bostäder
som behöver rustas och som bl. a är ineffektiva ur energisynpunkt. Genom
enkla åtgärder kan energibehovet per lägenhet halveras. Det kan vara
isolering, nya fönster, återvinning av spillvärme, installation av solenergi,
med mera.

Om vi lyckas klimatrenovera 200 000 lägenheter inom miljonprogrammen
fram till utgången av 2018, så kan det innebära omkring 18 TWh i minskad
energiförbrukning. Detta är en betydande miljö- och klimatsatsning.
I samband med renoveringar finns en stor risk att hyresvärdar passar på att
göra stora hyreshöjningar så att människor inte kan bo kvar. För att de
nödvändiga renoveringarna ska kunna genomföras på ett socialt rättvist sätt
och utan stora hyreshöjningar behövs statligt renoveringsstöd som är
förknippade med sociala villkor.

Författare: Jordens Vänner genom Lars Igeland.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 170: Satsa på energihushållning och trivsel i miljonprogrammen

  1. Pingback: Jordens Vänners motioner till Klimatriksdag 2014 | Jordens Vänner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *