Motion 171: Investera våra gemensamma resurser hållbart

Motion 171 har arbetats samman med motionerna 75, 180 och 183 till motion 303

MOTION 171: Investera våra gemensamma resurser hållbart!

För att svara upp mot klimatforskningens slutsatser bör det globala energisystemet senast år 2050 bestå
av 100 % hållbar, förnybar energi tillgänglig för alla, samtidigt som vi minskar den totala energianvändningen.
Det innebär att det svenska energisystemet senast år 2030 behöver innehålla minst 80 % förnybar energi.
Det kräver att vi gör våra investeringar på ett annat vis än idag och att regering och riksdag sätter ambitiösa
mål och skapar nödvändiga förutsättningar för hållbara investeringar – i Sverige och globalt. I första hand
måste investeringarna i förnybar energi och klimatsmart infrastruktur öka från såväl privata som offentliga
finansiella institutioner.

Världsnaturfonden WWF vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda
att:

– riksdag och regering bör ge AP-fonderna i uppdrag att ta fram en strategi senast i januari 2015
för hur AP-fonderna ska skifta sina innehav i energisektorn så att våra pensionsbesparingars
värde säkras och bidrar till 100 % förnybart globalt senast 2050.

– regeringen bör ge privata och offentliga finansiella aktörer i uppdrag att utveckla och införa
kriterier och metoder för sin förvaltning som säkerställer att finansiella innehav bidrar till en
omställning i enlighet med klimatforskningens slutsatser och bevarar den biologiska mångfalden
både lokalt och globalt.

– regeringen säkrar att kommuner genom sina investeringar bli arenor för omställning till en 100
procent förnybar och hållbar ekonomi som anpassar vårt ekologiska fotavtryck till vår enda
planets hållbara produktionsförmåga.

Författare: Magnus Emfel, Climate Innovations/Green Finance, Världsnaturfonden WWF.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 171: Investera våra gemensamma resurser hållbart

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *