Motion 172: Optimera användningen av alternativa bränslen