Motion 172: Optimera användningen av alternativa bränslen

MOTION 172: Optimera användningen av alternativa bränslen.

Icke fossila fordonsbränslen är mer begränsade än de fossila och behöver därför användas klokt.
Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Sverige bör stödja
utvecklingen av samt införa de rätta styrmedlen för att:

1. Vägar med hög belastning ska elektrifieras och fordonen som trafikerar dessa så långt som
möjligt ska vara elektriska. Dessa vägar bör både vara de stora snabba vägarna och städernas
gator. (Framförallt i städerna så är då den bättre luften som elfordon ger en kraftfull bonus).

2. Personbilar (och motorcyklar) som för det mesta inte går långa sträckor, kanske bara till och från
jobbet, ska gå på el-batteridrift. I de fall en längre resa går på en elektrifierad väg bör dessa
fordon kunna koppla upp sig på vägens elledning för kontinuerlig strömmatning. För de fall en
längre resa går utanför de elektrifierade vägarna bör batteribilen vara en hybridbil men då inte
med fossilt bränsle som alternativ utan t ex biogas eller etanol.

3. Längre transporter utanför de elektrifierade vägarna kan svårligen göras med batteridrift utan
det är till dessa transporter som de icke fossila flytande och gasformiga bränslena ska användas.

Författare: Markus Steén

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 172: Optimera användningen av alternativa bränslen

  1. brittakahanpaa

    Vi behöver koncentrera oss på kollektivtrafiken i första hand.All energi måste användas optimalt.Det kommer att vara dyrt att sitta ensam och köra en elbil, om vi ska rädda klimatet.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *