Motion 173: Genomför Klimatberedningens förslag

Motion 173: Genomför Klimatberedningens förslag!

Regeringen tillsatte år 2007 en parlamentariskt sammansatt klimatberedning,
med uppdrag att genomföra en översyn av den svenska klimatpolitiken.
Beredningen, där alla dåvarande riksdagspartier var representerade, lyckades
enas om ett klimatmål på lång sikt och en omfattande handlingsplan med cirka
50 olika förslag. Handlingsplanen var tänkt att införas omgående och vara fullt
utvecklad år 2020. Tio av förslagen kunde kvantifieras och beräknades ge
utsläppsminskningar på 4,6 miljoner ton koldioxid per år. Av de tio kvantifierbara
förslagen har bara två genomförts. Det innebär att man har missat möjligheten
att minska utsläppen med över 4 miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar
cirka 7 procent av Sveriges totala utsläpp.

Klimatberedningens åtta kvantifierbara förslag som regeringen inte genomfört:
– Kapacitetshöjning av järnvägen med minst 50 %
– Investeringsbidrag till biogasanläggningar
– Höjd drivmedelskatt med 70 öre per liter
– Indexering av drivmedelskatten efter BNP
– Koldioxidbaserad förmånsbeskattning
– Kilometerskatt för godstransporter
– Skatt på fluorerande växthusgaser
– Ändrad förmånsbeskattning för drivmedelsfordon
Vi vill att klimatriksdagen ger regeringen i uppdrag att omedelbart genomföra
dessa åtta kvantifierbara förslag, samt att regeringen ökar ambitionerna att
genomföra den föreslagna handlingsplanen.

Författare: Klimaktion Uppsala genom Mikael Malmaeus.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 173: Genomför Klimatberedningens förslag

  1. Pingback: Presentation av resultatet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *