Motion 174: Inför skatteavdrag för isolering av hus

MOTION 174: Inför skatteavdrag för isolering av hus.

Uppvärmning av dåligt isolerade hus kräver mer energi än nödvändigt. Genom att spara
energi kan utsläppen av växthusgaser minska. Att exempelvis tilläggsisolera
vindsutrymmen och källare, liksom att täta fönster och dörrar är ofta effektiva åtgärder
för att minska energianvändningen i hus. Vi anser därför att svenska kommuner borde
underlätta för såväl företag som privatpersoner att vidta energibesparande åtgärder i
fastigheter genom att införa antingen direkta subventioner eller skatteavdrag. Genom att
införa denna typ av styrmedel blir det billigare att göra åtgärderna, och själva införandet
skulle också ha ett informationsvärde. Oavsett om människor låter bli att isolera av
ekonomiska skäl eller av okunskap/bristande intresse skulle alltså subventioner eller
skatteavdrag ha potential att hjälpa människor att själva sänka sin energianvändning
och klimatpåverkan.

Vi anser att klimatriksdagen ska kräva av riksdagen att den ger regeringen i uppdrag att
utreda vilken form av subvention eller skatteavdrag som skulle vara mest effektivt för att
stimulera tilläggisolering av hus samt att inom två år införa det mest lämpliga
alternativet.

Författare: Klimaktion Uppsala genom Mikael Malmaeus.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 174: Inför skatteavdrag för isolering av hus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *