Motion 175: Hur framtida pensioner påverkas av nerväxt

MOTION 175: Hur framtida pensioner påverkas av nerväxt.

Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda myndigheter att
Pensionsmyndigheten utreder och informerar oss hur våra framtida pensioner kommer att påverkas av nerväxt. Om
vi ska leva inom våra energiramar är tillväxt inte möjlig.

Dagens pensionssystem har som en av sina stöttepelare att det finns tillväxt. Tillväxten är ett grundproblem till både
resursutarmning och miljöproblem. Så hur ska ett framtida pensionssystem se ut där vi ska leva inom våra
energiramar, i stort sett vad som solen ger under ett år. I ett kort perspektiv kan problemen visa sig inom en snar
framtid.

Enligt Steven Kopits utredning ”Global Oil Market Forecasting” så har tidigare prognoser utgått från att BNP växer
och sedan beräknat hur mycket energi detta kommer att kräva. Sedan några år tillbaka stämmer inte detta då vi med
största sannolikhet passerat Peak Oil och BNP-tillväxten kommer att begränsas till att bara bli en möjlig
effektivitetsvinst.

Källor: Oil supply limits and the continuing financial crisis, Gail E. Tverberg. Historical Oil Shocks, James D. Hamilton.
Economic vulnerability to Peak Oil; Christian Kerschner et al

Författare: Bengt Randers och Martin Saar.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 175: Hur framtida pensioner påverkas av nerväxt

  1. brittakahanpaa

    Vid nolltillväxt och nollinflation är det bästa att pensionspengar betalas in till statskassan och att pensionärer får pensionen utbetald på samma sätt som de statligt anställda. Vid desinflation får både anställda och pensionärer mindre utbetalningar.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *