Motion 176: En krisplan för avveckling av Sveriges utsläpp av växthusgaser

MOTION 176: En krisplan för avveckling av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Mänskligheten befinner sig i den svåraste krisen sen 70 000 år och vår överlevnad står på spel.
Om vi ska ha en rimlig chans att undvika en skenande klimatförändring som utlöses genom
våra utsläpp av växthusgaser, måste vi idag börja minska på våra utsläpp och snarast som möjligt
att minimera vår påverkan på klimatet.

Det är de industrialiserade länderna som främst har orsakat höjningen av växthusgaser i
atmosfären och skall vara de länder som börjar minska på utsläppen och visa för övriga världen
vilken teknik och samhälle som är klimatneutralt.

För att få en smidig och enkel övergång från ett fossilberoende samhälle till ett hållbart och
klimatneutralt bör vi göra en krisplan . En konkret handlingsplan som dels sätter upp mål hur
mycket vi skall minska våra utsläpp och dels gör en konkret planering hur vi skall uppnå de
minskningar som krävs.

Därför yrkar jag att klimatriksdagen kräver av riksdagen, att den initierar att det görs en
utredning med målet att skapa en nationell krisplan om hur vi i Sverige kan avveckla våra
utsläpp av växthusgaser snarast möjligt.

Författare: Mats Sjöblom.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *