Motion 178: Granska klimateffekterna av skogsbruket

Motion 178 har arbetats samman med motion 121 till motion 308

 

MOTION 178: Granska klimateffekterna av skogsbruket.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att
regeringen behöver ta initiativ till en oberoende analys av klimateffekterna av svenskt
skogsbruk.

De stora skogsarealerna i Sverige ger oss ett specifikt ansvar i världens
klimatomställning. Skogen här har en mycket stor potential för att binda kol från
atmosfären, som riskerar att förspillas om vi försöker maximera uttaget av biomassa. De
senaste 10 åren har det höjts en rad kritiska röster bland forskare och andra om
klimatproblematiken i produktionen av bioenergi, som Sverige behöver ta till sig i synen
på skogsbruket. (Läs t ex John deCiccos sammanfattning av kritiken.)

Resonemanget om att den koldioxid som släpps ut i förbränningen inte ska räknas för att
den kommer att bindas igen har ifrågasatts, eftersom det t ex i skogens fall tar många
årtionden för skog att växa upp igen. Storskaliga avverkningar har dessutom kritiserats
för att leda till koldioxidutsläpp från marken. I en del fall verkar summan av utsläppen
göra produktionen av bioenergi till och med värre än kol (se t ex rapporten ”Dirtier than
Coal?”, utgiven av några miljöorganisationer i Storbritannien).

Framförallt verkar perspektivet behöva utgå från att skogsarealer precis som
jordbruksarealer är en begränsad resurs, som vi behöver fråga oss hur vi använder bäst.
Det synliggör klimatnyttan av att avverka mindre eller på andra sätt försöka binda kol för
lång tid framöver, snarare än att maximera flödet i en tänkt cykel av förbränning och
återväxt.

Sverige behöver se över klimateffekterna av sitt skogsbruk i ljuset av de nya
forskningsresultaten.

Författare: Mikael von Knorring.
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 178: Granska klimateffekterna av skogsbruket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *