Motion 180: Fossilfria pensionspengar

Motion 180 har arbetats samman med motionerna 75, 171 och 183 till motion 303

MOTION 180: Fossilfria pensionspengar.

Jag vill att Klimatriksdagen kräver att Sveriges folkvalda och andra berörda ska besluta
att AP-fonderna inte gör några nyinvesteringar i kol, olja och fossilgas, samt att
befintliga investeringar i fossilindustrin ska avvecklas (divesteras) inom 5 år.

Våra pensionspengar bör genast sluta investeras i kol, olja och fossilgas. De pengar som ska
ge oss alla ett gott liv när vi är gamla ska inte driva på utvecklingen i helt fel riktning och
bidra till allt värre klimatförändringar.

Läget idag:
De statliga AP-fonderna (nr 1, 2, 3, 4 och 7) är betydelsefulla buffertfonder som har hand om
sammanlagt 1 061 miljarder kronor. Av dessa är 33 miljarder kronor investerade i fossilbolag
som sitter på olja, kol och gas som måste bli kvar under marken för klimatets och allas vår
skull. Om AP-fondernas andel av dessa bolags olja, kol och gas skulle utvinnas och utnyttjas,
släpps 625 miljoner ton koldioxid ut i atmosfären, enligt en kartläggning gjort av WWF.

Förändring som krävs:
Alla AP-fondernas fossila investeringar måste avvecklas – det är dags att divestera! I den
internationella divesterings-kampanjen ”Fossil Free”s anda, yrkar jag på att AP-fonderna:
* Genast upphör med nya investeringar i fossilindustrin
* Inom 5 år avvecklar alla befintliga investeringar i fossilindustrin
* På ett transparent sätt redovisar sin omställning till fossilfria pensionspengar.

Detsamma konstateras även i det här uppropet:
https://campaigns.gofossilfree.org/p/pension

Författare: Olivia Linander.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 180: Fossilfria pensionspengar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *