Motion 181: Klimatfrågan är egentligen en fråga om folkbildning

MOTION 181: Klimatfrågan är egentligen en fråga om folkbildning

 

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda vikten av att genomföra ett genomarbetat folkbildningsprojekt. Detta för att väljarkåren ska få de kunskaper och insikter som är nödvändiga för att de ska stödja en långsiktig politik, när det gäller att motarbeta den globala uppvärmningen och kunna möta de exceptionella påfrestningar som kan förväntas i framtiden.


För att denna respons till klimatomställningen kan ske i tid måste en serie för de flesta medborgare mycket obehagliga beslut fattas. Problemet är att inga demokratiska parlament och regeringar i världen vågar fatta sådana beslut, om inte en upplyst väljarkår kräver förändring. För att ställa detta krav måste folk förstå varför. Denna förståelse saknas idag. Att lösningar finns, och kan tillämpas bara alla drar sitt strå till stacken, har inte nått ut i tillräcklig utsträckning att kunna öka folks tillförsikt och entusiasm för projektet. Framförallt har inte alternativet till dagens dödsdömda livsstil presenterats tillräckligt tydligt. Ingen ger upp sin livsstil frivilligt, utan att veta att ett nästan lika behagligt alternativ finns att tillgå.

Idag är den allmänna uppfattningen att detta alternativ mer liknar livet under stenåldern. Det är därför av största vikt att snabbt utbilda hela väljarkåren i de villkor som gäller i framtiden. Dessa villkor innebär dels åtgär der som leder till en kraftig minskning av växthusgaser i atmosfären och dels – eftersom denna minskning kommer troligtvis endast kunna dämpa klimatomställningen – till den omstrukturering som är nödvändig för att undvika en kollaps av för samhället livsavgörande system – energi, mat- och vattenförsörjning mm. Att försäkra samhällets långsiktiga hållbarhet krävs en helt annan samhällsstruktur, som istället för storskalig centralisering med långa distributionskanaler kännetecknas av småskalighet med en hög grad av självförsörjande, och framförallt av en jämnare distribution av rikedom. Detta innebär ett folkbildningsprojekt av stora mått, ett landsomfattande samarbete mellan alla de engagerade i det civila samhället, med adekvata stöd från riksdag och regerings- och andra offentliga organ. Det gäller inte bara information, utan även demonstration, m a o investering i en mångfald mindre experimentella samhällen där de nya teknikerna och nya livsstilen blir uppenbar för alla.


Författare: Peter Tucker

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna Detta inlägg postades i Okategoriserade den av .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *