Motion 181: Klimatfrågan är egentligen en fråga om folkbildning