Motion 183: Nytt ägardirektiv till AP-fonderna och krav på att statliga pensionsfonder investeras i förnybar energi, energieffektiviseringar och hållbar samhällsutveckling

Motion 183 har arbetats samman med motionerna 75, 171 och 180 till motion 303

MOTION 183: Nytt ägardirektiv till AP-fonderna och krav på att statliga pensionsfonder investeras i förnybar energi, energieffektiviseringar och hållbar samhällsutveckling
Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda i riksdagen och till regeringen att de bör fatta beslut om att:
– ge AP-fonderna nya ägardirektiv som får dem att börja avveckla de fossiltunga innehaven och att investera i förnybara och hållbara energikällor.
– ge AP-fonderna i uppdrag att aktivt investera i omställningen till hållbara och klimatneutrala samhällen. Det innebär långsiktiga stabila investeringar i järnväg, kollektivtrafik, energieffektiviseringar av fastigheter och infrastruktur, utbyggnad av förnyelsebara och rena energikällor och klimatneutral teknik etc.
– tydliggöra i ägardirektivet till AP-fonderna att investeringar ska ske med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidra till internationella klimatmål.
– AP-fonderna som statliga myndigheter ska omfattas av Sveriges politik för global utveckling (PGU).
– i de fall AP-fonderna saknar resurser att göra ett aktivt påtryckningsarbete på företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring ska man sälja av placeringarna i dessa företag.

Bakgrund
Svenska AP-fonder äger andelar i 133 av världens 200 mest koldioxidintensiva energibolag i världen. Det visar en rapport från WWF. En annan ny granskning visar även att endast 90 företag står bakom två tredjedelar av alla mänsklighetens utsläpp sen industrialiseringens början.

De 90 företagen omfattar allt från statliga oljeföretag, till gas och kolindustrier, de allra flesta lever på att sälja fossila bränslen, de enda avvikarna är sju cementföretag. Många av dessa bolag sitter dessutom idag på stora oljereserver, som mänskligheten inte har råd att släppa ut om vi ska klara våra klimatmål. Några har dessutom investerat stora summor i kimatförnekande kampanjer, som ett sätt att skydda sin egen agenda.
Första, andra, tredje, fjärde och sjunde AP-fonden har tillsammans andelar i 133 av världens 200 mest koldioxidintensiva kol-, olje- och gasföretag. Värdet av dessa fossilinvesteringar uppgår till 32 miljarder kronor. Bland AP-fondernas investeringar finns bolag som Exxon Mobil, Chevron och Total. Samtidigt är investeringarna i förnybara energikällor försumbara. Inget företag bland de 120 största placeringarna i någon av AP-fonderna 1-4 har förnybar energi som huvudsaklig verksamhet (uppgifter från Riksdagens Utredningstjänst 2011).

AP-fondernas nuvarande investeringar går inte ihop med de mål som Sverige och omvärlden säger sig vilja ha för att undvika katastrofala följder av klimatförändringarna. Det totala värdet av de statliga AP-fonderna är över 1200 miljarder kr.
Två tredjedelar av de kol-, olje- och gasreserver som marknaden redan idag anser är ekonomiskt utvinningsbara måste stanna i marken om världen ska en rimlig chans att stanna under 2 graders global uppvärmning, enligt det Internationella Energiorganet IEA. För att undvika inlåsningseffekter måste den finansiella sektorn i högre grad rikta in sina energi-investeringar mot förnybar energi. IEA visar att det är både möjligt och lönsamt, men att det idag går för långsamt.
AP-fonderna behöver omvärdera hur de arbetar med risker och hur de tas med investeringsbesluten. Den så kallade fossilbubblan utgör en risk såväl för att tillgångarna i våra pensionsfonder övervärderas som för det globala klimatet och därmed för de framtida pensionärerna.

Författare:
Pontus Björkman, engagerade i Latinamerikagrupperna
Sofia Hedström, engagerad i Jordens Vänner
Rikard Rehnbergh, engagerad i Klimataktion
Stina Oskarsson, engagerad i Latinamerikagrupperna
Anika Agebjörn, engagerad i Naturskyddsföreningen
Paulina Salminen, engagerad i FIAN
Torbjörn Vennström, engagerad i Klimataktion
Christopher Eriksson, engagerad i FIAN
Johan Lindeberg, engagerad i Kristna Fredsrörelsen
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

3 tankar kring ”Motion 183: Nytt ägardirektiv till AP-fonderna och krav på att statliga pensionsfonder investeras i förnybar energi, energieffektiviseringar och hållbar samhällsutveckling

  1. Pingback: Jordens Vänners motioner till Klimatriksdag 2014 | Jordens Vänner

  2. Pingback: Jordens Vänner deltog i Klimatriksdagen 2014 | Jordens Vänner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *