Motion 185: Gör Ecocide till ett erkänt brott mot jordsliga rättigheter

Motion 185 har arbetats samman med motionerna 123, 136, 159 och 179 till motion 310

 

MOTION 185: Gör Ecocide till ett erkänt brott mot jordsliga rättigheter
Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till våra förtroendevalda att en implementering av lagstiftning mot Ecocide, massiv skadeverkan på miljö, är nödvändig för en hållbar utveckling och framtid.

Ecocide är ett begrepp som syftar på storskalig skadeverkan på miljö. Det gäller till exempel;
– Storskaliga landskapsförändringar som leder till rubbning eller omintetgörande av livsmiljö för flora och fauna.
– Omfattande förorening, oavsett om den sker avsiktligt eller ej.

1972 förde vår dåvarande statsminister Olof Palme upp frågan om en internationell miljölagstiftning på dagordningen under världens första internationella konferensen om mänsklig miljö, Stockholmskonferensen. Fem år senare klubbades Environmental Modification Convention igenom i FN, vilken förbjöd stater att med militär eller fientlig avsikt förändra livsmiljö där strider pågår. Ännu ett par år senare utvecklades Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen som fastslår fyra internationella brott; folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och anfallskrig. Under perioden då dessa lagar utformades, övervägde man att inkludera andra internationella brott, och ett av dem var Ecocide. I förhandlingar bakom stängda dörrar lades dock förslaget ner och nu kräver vi att Sveriges riksdag tar miljöförstöringen på allvar och arbetar aktivt för att få Ecocide inskrivet i Romstadgan.

Ecocide skulle, om förslaget får stöd och går igenom, få en plats som ett femte internationellt brott enligt Romstadgan och skulle då bli en så kallad paraplylagstiftning; en lag som gäller alla medlemsländer. Ramverket finns redan på plats, det enda som krävs är att lagen utvidgas från att bara gälla i krigstid, till att gälla hela tiden. Företagsledningar och chefer skulle ställas som ytterst ansvariga för att ingen allvarlig skada tillfogas miljön och jorden som ett resultat av ett företags verksamhet.

Vi vill betona den brådskande naturen av ärendet. Var femte år ses stadgan över och nästa år tas nya förslag upp. Advokaten Polly Higgins arbetar idag aktivt med att få upp det redan formulerade förslaget på agendan i FN. Det som nu krävs är att medborgarna går samman och bildar en opinion för lagen. Vi måste visa att det här är något vi stödjer och kräver att våra politiker uppmärksammar!

Författare: Sofie Rydelius, ordf. Förening för förändring
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *