Motion 187: Beskatta energi istället för arbete

Motion 187:  Beskatta energi istället för arbete
 

Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att dess vilja och mening är att det snarast möjligt ska göras en översyn och påbörjas en förändring av Sveriges skattesystem, med målet att senast år 2020 få en huvuddel av statens skatteintäkter från energi istället för mänskligt arbete.

Klimatförändringen är bortom allt rimligt tvivel den ojämförligt största utmaning som mänskligheten någonsin stått inför. Det är en utmaning som vi själva har skapat oss, och det är en utmaning som vi själva måste hantera. Den hanteringen måste ta många former, i det stora och i det lilla. Men storleken på utmaningen gör det tveksamt att vi kan klara av att möta den utan större systemförändringar – trots allt så är det systemet vi lever i som har skapat problemet. Samtidigt måste förstås våra samhällen klara av de vanliga, dagliga utmaningarna som alltid finns där, som till exempel skola, vård, omsorg, integration – och inte minst den höga arbetslöshet som har bitit sig fast runtom i världen. Och just i det sista ligger nyckeln till dom andra dagliga utmaningarna, för den gamla sanningen om att arbete skapar välstånd gäller än idag.

Det finns också ett sätt som har möjlighet att komma åt bägge problemen samtidigt – genom att göra en kraftig skatteväxling, från skatt på arbete till skatt på energi. Från början så var tanken inte bara vacker, utan även riktig. Vi skulle låta maskiner ta hand om alla dom mest slitsamma jobben, hjälpa oss att bygga ett bättre samhälle och samtidigt bespara oss brutna ryggar och leder. Och det lyckades med råge, tekniken har idag lyckats nå dit knappt ens drömmar nådde för hundra år sedan. Men den har samtidigt fört med sig problem som knappast var tanken från början, genom att inte bara hjälpa utan även ersätta mänsklig arbetskraft inom idag i princip alla arbetsområden. Och tittar man framåt ser utvecklingen ut att fortsätta i snabb takt – förra året kom till exempel en forskarrapport från Oxford University där författarna nådde slutsatsen att bara de närmsta 20 åren riskerar allt mer avancerade maskiner att ha ersatt människor på 47% av alla jobb i USA. Visst, teknikutvecklingen skapar även nya jobb – men inte nog många för att uppväga alla förlorade arbetstillfällen.Och samtidigt drivs alla dessa maskiner och programvaror av kraftigt subventionerad energi (och den allra största delen av dessa subventioner går förstås till fossil energi och kärnkraft, inte förnyelsebar energi som det ofta låter som i media). Samma energi som (utvinningen och användandet av) utgör grunden till klimatförändringen. Därför måste vi skatteväxla, och göra det kraftigt. Det finns gott om exempel på områden och länder som har infört någon form av extra koldioxidskatt, och trots allt prat som alltid återkommer om hur det skadar jobb och tillväxt så har jag aldrig sett att någon sådan koppling har kunnat göras – det har snarast pekat åt andra hållet, men dom effekterna har varit för små för att kunna säkert härledas till skatteförändringen.

Effekterna på utsläppen har varit större och tydligare, men även dom för små för vad vi behöver åstadkomma. Men så har också åtgärderna varit för små och för svaga för att möta den enorma utmaning som vi står inför. Nej, istället för att fortsätta med ett skattesystem som direkt uppmuntrar till att maskiner ska ta människors arbeten på bekostnad av våra levnadsvillkor, så behöver vi ha ett system som skapar jämlika villkor för människan (eller varför inte ta i och säga att vi faktiskt vill ha det motsatta förhållandet, ett system som till och med uppmuntrar att människor ska få arbeta och leva på en beboelig planet?). Ett system som också skulle kunna återföra skatterna till att bli ett kraftfullt politiskt verktyg, där det till exempel skulle gå att styra produktionen av energi från de farligare mot de bättre varianterna genom att beskatta energin olika hårt beroende på produktionssätt.

Klimatförändringens effekter accelerar, i ständigt oförutsedd takt. I IPCC’s senaste rapport pratar dom om att delar av jorden kommer bli obeboelig av människor om vi fortsätter som nu, redan till år 2100. Då är det lätt skrämmande att veta att dom än så länge i 25 år i sina prognoser har underskattat kraften och takten i klimatförändringen – och det finns tyvärr inget som pekar på att dom inte gör detsamma än idag. Vi har inte råd att vänta längre.

Författare: Thomas Wingren
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 187: Beskatta energi istället för arbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *