Motion 188: Ett försvar för människa och natur

Motion 188: Ett försvar för människa och natur
 

Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att dess vilja och
mening är att det så fort som redan tagna beslut och avtal tillåter ska inledas en omdaning av det
svenska försvaret som leder till att ingenjörstruppernas kostnader står för den övervägande
delen av den svenska försvarsbudgeten. Detta skall även gälla kostnader för forskning och
utveckling samt materiel.

Alla krafter behövs för att hantera klimatförändringen och dess effekter. En stor kraft i samhället
som ofta förbises av miljövänner är försvaret. Det är inte så märkligt, då dom i sin verksamhet
sällan är direkt knutna till omtalade miljöfrågor. Men försvaret har en del som ligger naturligt
nära arbetet med anpassningen till klimatförändringen, och det är ingenjörstrupperna. Dom är
kanske mest kända för sina goda insatser inom min- och ammunitionsröjning, men står även
redan idag redo att hjälpa samhället vid till exempel extrema oväder – något som vi ser mer och
mer av.

Så framtiden kräver en högre beredskap och ett mer aktivt förhållningssätt för att nå ett
klimatanpassat samhälle. Och vi skulle inte vara först med ett sådant mer aktivt förhållningssätt –
idag jobbar till exempel ingenjörstrupperna i USA med att stormsäkra kustområden.
I Sverige finns det många olika möjliga insatser att göra, till exempel skulle en större ingenjörskår
med mer resurser kunna skynda på arbetet med att rena förorenade marker, ett arbete som går
med alltför långsam takt med alltför liten finansiering.

Även i internationella konfliktsituationer skulle sådan expertis vara extremt värdefull, då förstörd
natur och infrastruktur genom historien har visat sig vara ett av dom värsta hindren för att
återuppbygga samhällen på ett lyckosamt sätt efter konflikter eller annan ödeläggelse – och idag
så är olika föroreningar en stor och försvårande del i den förstörelse som sker.

Författare: Thomas Wingren
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *