Motion 189: Ransonering av fossila drivmedel

Ransonering av fossila drivmedel
 

Jag vill att Klimatriksdagen ska uppmana de folkvalda i Sveriges riksdag att
införa en svensk ransonering av fossila drivmedel.

I höstas kom utredningen om fossilfri fordonstrafik (Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84).
Utredningen visar tydligt på konflikten mellan Trafikverkets kapacitetsutredning där
trafiken fortsätter att öka, och klimatmålen där man önskar sig en fossilbränslefri
trafik redan år 2030 och trafiken därför behöver minska. I många rapporter och utredningar
påpekas att det inte räcker med tekniska förbättringar på fordonen för att radikalt
minska utsläppen från trafiken. Det behövs också ett transportsnålt samhälle. Det betyder
att trafiken behöver minska för att målen ska nås.

Dagens åtgärder i Sverige räcker inte och det är i dag inte politiskt möjligt att höja
skatten på bensin och diesel så mycket som skulle behövas för att trafiken ska minska
markant. Det finns undersökningar som talar om att det krävs ett bensinpris på 40 kr
per liter för att nå de höga målen. Om samhället låter priset styra så får det orimliga
följder ur fördelningssynpunkt. Kraftigt höjda skatter på drivmedel gör det svårt för
t ex boende i glesbygd som i dag saknar alternativ till bilen.

I stället behövs en ransonering av fossila drivmedel. En sådan kan lättare få acceptans
och leder inte till att priset på drivmedel rusar iväg. I ett ransoneringssystem kan
statsmakten också fördela ransonerna så att till exempel inte glesbygden eller andra
grupper i samhället missgynnas.

Med en ransonering kan samhället bestämma en ordnad nedskärning av
användningen av fossila drivmedel. Människor och företag kommer att kunna
planera för ett fossilbränslefritt samhälle.

Författare: Tomas Björnsson
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *