Motion 191: Beredskapsplan

MOTION 191: Beredskapsplan
 

Jag vill att Klimatriksdagen ska uppmana Sveriges folkvalda på alla nivåer att arbeta för
att nationen, regionerna och alla kommuner ska åläggas att utarbeta beredskapsplaner
för hur samhället ska kunna ställas om till följd av mer varaktiga bristsituationer som
klimatförändringarna kan ställa till med.

Redan om 15-20 år kommer jordens medeltemperatur sannolikt att överstiga 1,3
grader räknat från förindustriell nivå. Det betyder bland annat att jordens atmosfär
kan innehålla tre procent mer vattenånga.

Hur påverkar det oss i Sverige? Dels kan det förstås bli mer nederbörd och kanske
också häftigare oväder när de kommer. Men det är nog inte dessa direkta effekter av
klimatförändringarna som kommer att ha störst påverkan på vårt land.

Vad händer i södra Europa vid en till synes måttlig uppvärmning? Framåt 2030 kommer
värmeböljor av den typ som drabbade Frankrike och mellersta Europa 2003 eller
Ryssland 2010 att vara vanliga. Hur slår det mot jordbruket i södra Europa och hur
påverkar det oss?

Världens livsmedelsproduktion har blivit alltmer global. I IPCCs sammanställning av
forskningen kring detta ämne tror en majoritet av rapporterna att produktionen av de
stora grödorna vete, ris och majs kommer att minska från 2030 och framåt. Samtidigt
ökar behoven från en fortfarande växande världsbefolkning med kanske 14% per
årtionde. Denna ekvation går inte ihop.

Att sia om framtiden innebär att man måste handskas å ena sidan med ett antal
osäkerheter. Å andra sidan kan de negativa effekterna av klimatförändringarna bli
väldigt stora. En stor osäkerhet förenat med stora negativa konsekvenser innebär ett
mycket högt risktagande.

De beredskapsplaner som kommunerna gör i dag är i första hand inriktade på
hotbilder som stora regnmängder och tillfälliga avbrott i energiförsörjningen. Däremot
saknas det scenarier där världen drabbas av matbrist eller oljebrist med följd att
grundläggande försörjning slås ut. Det måste bli en diskussion om hur samhället kan
förbereda sig för mer varaktiga bristsituationer som klimatförändringarna kan ställa
till med. Genom att kräva beredskapsplaner kan politikerna visa att de tar de framtida
utmaningarna på allvar.

Författare: Tomas Björnsson
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *